Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dežerice

Výchovný program

Školský rok 2012/2013

Školský rok 2012-13  

 

     Hlavným cieľom našej MŠ je všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a výchova k prevencii proti šikanovaniu. Pri rešpektovaní práv dieťaťa sa ho súčasne  snažíme  naučiť zodpovedať za svoje správanie a konanie.
Našou ambíciou bolo a je aplikovať nové formy a metódy práce, v ktorých vylučujeme tradičný autokratický spôsob motivovania detí nátlakom zvonku využitím vnútornej motivácie detí v Škvp "ŠKOLA PLNÁ POHODY."
     Využívame všetky atribúty tvorivo – humanistickej koncepcie výchovy M. Zelinu. Tvorivou hrou a hodnotením sa snažíme vzbudiť záujem detí o adaptáciu a socializáciu v MŠ, poznávať okolitý svet systémom KEMSAK. Vo veľkej miere využívame aj prvky animoterapie a ergoterapie , ktoré sú rozpracované v projekte
Využívanie prvkov hipoterapie v MŠ Dežerice. 

 

              Zooterapia

Od roku 1997 sme držiteľmi certifikátu ZDRAVÁ ŠKOLA.

Pripravujeme deti hravou formou na vstup do základnej školy. V priestoroch zariadenia prebieha týždenne kurz anglického jazyka pod vedením kvalifikovaného pedagóga Ing.Mgr. Milana Aschengeschvandtnera.

 

               Krúžok anglického jazyka

 

 

V tomto roku ponúkneme deťom možnosť navštevovať  Tanečný krúžok,  ktorý  vedie  pani  učiteľka   Dominika Modrovičová.


                Tanečný krúžok                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

webygroup

Výkup papiera za najlešie ceny
Kedy: 05.11.2014
čas: 17,30 hod.
kde: pred Obecným úradom
4 kg = 1 toal. papier Harmony, 2 vrstvový
12 kg = 1 balík vreckoviek (10 balíčkov)
15 kg = 1 balík kuch. utierok, 2 vrstvové
alebo
1 kg = 0,05 € (výkup)
Vykupujú všetky druhy papiera, vrátane kníh bez textilných obalov, zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke!)
Za nepriaznivého počasia výkup preložíme do náhradného termínu.
Kartóny nevykupujú!
V menšom množstve ich bezplatne odoberú.
Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni 1 ha 80-ročného lesa.
Chráňme prírodu spoločne.

Obecná knižnica Dežerice vyhlasuje literárnu súťaž pre deti a mládež na tému
"Môj najkrajší prázdninový zážitok"
Podmienky súťaže:
- napíš text (poviedku, esej...), ktorý má min. 1 stranu A4
- poviedku treba priniesť do Obecnej knižnice
- uzávierka súťaže je 30.09.2014
Osobitnú kategóriu súťaže tvoria deti predškolského veku, ktoré sa môžu zapojiť výtvarnou formou.
Tešíme sa na Vašu účasť

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.


280690

Úvodná stránka