Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dežerice

Oficiálna stránka obce Dežerice

Upútavky na oznamy

Kalendár zberu odpadov na rok 2017 v obci Dežerice

Kalendár zberu odpadov na rok 2017 v obci Dežerice
 
TKO domácnosti - každý párny týždeň štvrtok
TKO (zmesový komunálny odpad) - Nesmie obsahovať separované (triedené) zložky
 
Separovaný (triedený) zber odpadu
...viac...

Zverejnené 4.4.2017 -bn-


 

Stavebné tlačivá na stiahnutie

Zverejnené 5.4.2017 -bn-


 

Dokumenty

Dežerická EKO s.r.o., Dežerice - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Skládka odpadov Dežerice II. 3.časť"
 Navrhovateľ Dežerická EKO.doc (20 kB) (20 kB)

 
Dežerická EKO s.r.o., Dežerice - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Skládka odpadov Dežerice II. 3.časť"
 oznámenie o zmene - skládka odpadov.doc (849.5 kB) (849.5 kB)

 

webygroup

Pevný LTE internet

Vážení občania!
Telekomunikačná spoločnosť Slovanet v našej obci zaviedla pevný LTE internet. Najmodernejšia bezdrôtová technológia prináša mnohonásobne vyššiu rýchlosť a stabilné pripojenie. Cena programov je od dvanásť eur mesačne.
O zapojenie nového LTE internetu sa informujte alebo prihláste telefonicky na bezplatnom čísle 0800 608 608 alebo na internetovej stránke www.slovanet.sk/lte

Od 1.júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od 1 do 12 rokov.
Veríme, že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať organizované zločinecké skupiny, ktoré túto trestnú činnosť páchajú.
Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek – plomb, a akékoľvek podozrenie alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP – distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na:Noplyn@spp-distribucia.sk. Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.

SPP – distribúcia a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.


730052

Úvodná stránka