Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dežerice

archív

 


 
Dodatok č.1 k VZN obce č. 1/2009

 
Záverečný účet obce za rok 2010

 
Výročná správa obce za rok 2010

 
Rozpočet obce narok 2011

 

Dežerická cifrovačka 2011

     Dňa 21.mája 2011 usporiadala Obec Dežerice spolu s priateľmi heligónky pod záštitou VÚC Trenčín druhý ročník "Dežerickej cifovačky". Pozvanie prijali heligonkári zo všetkých kútov Slovenska, Čiech,  Moravy a Rakúska. Pred začiatkom prehliadky  bolo počuť hudbu zo všetkých kútov kultúrneho domu. Sála sa naplnila do posledného miesta. Druhý ročník otvorili naši najmenší z Materskej školy. Nasledoval  príhovor starostu obce Ladislava Chudobu. Postupne sa predviedli všetci účinkujúci. Do Dežeríc priniesli dobrú náladu, veľa, veľa pozitívnej energie, ktorá z nich priam žiarila. Obecenstvo dostali do takej nálady, že sála pri niektorých účinkujúcich doslova burácala, obecenstvo bolo na nohách a tlieskalo. Bolo cítiť priam elektrizujúcu energiu. Po skončení prehliadky ľudia neodchádzali domov, premiestnili sa do parčíka pred kultúrny dom a neskôr do malej sály kultúrneho domu, kde im účinkujúci hrali na želanie. Pripravený bol chutný guláš a občerstvenie. Posledný účinkujúci spolu s verným obecenstvom odchádzali až okolo polnoci. Ďakujeme všetkým účinkujúcim aj prítomným, že vytvorili takú vynikajúcu atmosféru.  Na prvý ročník bolo veľmi veľa pozitívnych ohlasov,  tešíme sa na druhý ročník, ktorý sa uskutoční o rok. Poďakovanie celého obecného zastupiteľstva za prípravu tejto vydarenej kultúrnej akcie patrí Jožkovi Rybárovi, Janke Valiskovej a Mirke Jurákovej ako i sponzorom: PLASTO-BAN Bánovce nad Bebravou, Prefa-Stav Topoľčany, Auto-Koiš Bánovce nad Bebravou, O2 - predajňa Patrik Gieci, RAK s.r.o. Bánovce n.B.,  Kominárstvo Zuzik obec Zubák, Strešné centrum SIPA Pavel Viktorín Dežerice, Pohostinstvo U medveďa Eduard Mikulovský Dežerice, Autoservis Peter Viktorín Dežerice, Motorest Eso Dallas Bánovce nad Bebravou, Oravex Slovakia s.r.o. Pavol Kovaliček Dežerice,  fa Vážeme Choceň CZ, Mária Mikulovská predaj okrasných drevín Dežerice, pekáreň Grimpek Bánovce nad Bebravou, REJES Dežerice, BITO skladovacia technika Bánovce nad Bebravou, Kajo Dežerice Kapša Jozef, Motel Delta Svinná.

 


 

Dežerická cifrovačka 2011

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka


 
 
dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka


 
 
dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka


 
 
dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka


 
 
dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka


 
 
dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka


 
 
dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka


 
 
dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka


 
 
dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka


 
 
dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka


 
 
dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka


 
 
dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka


 
 
dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka


 
 
dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka


 
 
dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka


 
 
dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka


 
 
dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka


 

webygroup

Výkup papiera za najlešie ceny
Kedy: 05.11.2014
čas: 17,30 hod.
kde: pred Obecným úradom
4 kg = 1 toal. papier Harmony, 2 vrstvový
12 kg = 1 balík vreckoviek (10 balíčkov)
15 kg = 1 balík kuch. utierok, 2 vrstvové
alebo
1 kg = 0,05 € (výkup)
Vykupujú všetky druhy papiera, vrátane kníh bez textilných obalov, zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke!)
Za nepriaznivého počasia výkup preložíme do náhradného termínu.
Kartóny nevykupujú!
V menšom množstve ich bezplatne odoberú.
Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni 1 ha 80-ročného lesa.
Chráňme prírodu spoločne.

Obecná knižnica Dežerice vyhlasuje literárnu súťaž pre deti a mládež na tému
"Môj najkrajší prázdninový zážitok"
Podmienky súťaže:
- napíš text (poviedku, esej...), ktorý má min. 1 stranu A4
- poviedku treba priniesť do Obecnej knižnice
- uzávierka súťaže je 30.09.2014
Osobitnú kategóriu súťaže tvoria deti predškolského veku, ktoré sa môžu zapojiť výtvarnou formou.
Tešíme sa na Vašu účasť

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.


281484

Úvodná stránka