Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dežerice

Fotogaléria

Návšteva detí z materskej školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návšteva detí z materskej školy          Návšteva detí z materskej školy   


 

Vyhodnotenie súťaže

Vyhodnotenie súťaže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie súťaže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literárno výtvarná súťaž

                                                                                                                                        Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž   Výtvarná súťaž

 

 

Výtvarná súťaž    Výtvarná súťaž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

  Výtvarná súťaž Výtvarná súťaž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorivé dielne

 

Tvorivé dielne v knižniciTvorivé dielne v knižnici

                                                                           Tvorivé dielne v knižnici

Tvorivé dielne v knižnici

 

Tvorivé dielne v knižnici

Tvorivé dielne v knižnici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorivé dielne v knižnici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

webygroup

Pevný LTE internet

Vážení občania!
Telekomunikačná spoločnosť Slovanet v našej obci zaviedla pevný LTE internet. Najmodernejšia bezdrôtová technológia prináša mnohonásobne vyššiu rýchlosť a stabilné pripojenie. Cena programov je od dvanásť eur mesačne.
O zapojenie nového LTE internetu sa informujte alebo prihláste telefonicky na bezplatnom čísle 0800 608 608 alebo na internetovej stránke www.slovanet.sk/lte

Od 1.júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od 1 do 12 rokov.
Veríme, že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať organizované zločinecké skupiny, ktoré túto trestnú činnosť páchajú.
Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek – plomb, a akékoľvek podozrenie alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP – distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na:Noplyn@spp-distribucia.sk. Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.

SPP – distribúcia a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.


861636

Úvodná stránka