Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dežerice

fotogaléria

Kúpanie:)

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Cesta rozprávkou

Deň detí

Výstup na Olymp

Cifrujeme...

Deň matiek

Meranie zraku

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

MÁJ, MÁJ, MÁJ...

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Piknik pri lese

Zlatý slávik

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

knižnica Dežerice

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Vítanie jari, topenie Moreny

Žabí princ

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

kocúr Jupko

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Zdravá torta

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Škrečok Max

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Kŕmenie operencov

Prerábame

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

NAtraKY

Karneval

mobilné planetárium

Sneží!

Zimná rozprávka

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Hudobný koncert deda Jara

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Bol u nás Ježiško...

Od srdca k srdcu

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Posedenie pod jedličkou

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Mikuláš v MŠ

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Tvorivé dielne

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Vianoční pekári

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Divadlo Na hojdačke

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Deň pre moje zvieratko- Dolár

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Pevnosť ZŠ Duklianska

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Šarkaniáda

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Dopravné hry na ZŠ Partizánska

Motýlia záhrada

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Pre dedka a pre babičku...

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Tréner a jeho psík Berta

Dopravná výchova

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Študentka logopédie u nás v MŠ

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Andulky

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Náš Vinco

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Začíname školský rok

Verejné prerokovanie

Obec Dežerice oznamuje všetkým občanom, že verejné prerokovanie navrhovanej činnosti "Skládka odpadov Dežerice II. 3.časť" sa uskutoční dňa 11.06.2018 o 10,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dežericiach


webygroup

http://www.cbs.sk/knihy/carovna-horna-nitra/

Pevný LTE internet

Vážení občania!
Telekomunikačná spoločnosť Slovanet v našej obci zaviedla pevný LTE internet. Najmodernejšia bezdrôtová technológia prináša mnohonásobne vyššiu rýchlosť a stabilné pripojenie. Cena programov je od dvanásť eur mesačne.
O zapojenie nového LTE internetu sa informujte alebo prihláste telefonicky na bezplatnom čísle 0800 608 608 alebo na internetovej stránke www.slovanet.sk/lte

Od 1.júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od 1 do 12 rokov.
Veríme, že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať organizované zločinecké skupiny, ktoré túto trestnú činnosť páchajú.
Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek – plomb, a akékoľvek podozrenie alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP – distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na:Noplyn@spp-distribucia.sk. Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.

SPP – distribúcia a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.


910745

Úvodná stránka