Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dežerice

História

    Prvý útulok pre deti  bol v Dežericiach založený už v roku 1947. Jeho otvorenie súviselo so vznikom Strojového družstva v Dežericiach, ktorého predsedom bol Pavol Kiš. Riaditeľ útulku  p. Milan Minárik, bol súčasne aj riaditeľom ZŠ v obci,až do roku 1955. O deti sa starala pestúnka, p.Etela Repková. V roku 1951 sa deti presťahovali z priestorov  školy pri evanjelickom kostole do bývalého notárskeho bytu. Od roku 1955 bola riaditeľkou MŠ p. Božena Buchelová, rod. Mišáková a pestúnkou p.Anna Predanocyová. Variť sa v zariadení začalo až o 20 rokov neskôr a po prvej kuchárke, p. Gunárovej, dlhé roky varila p. Predanocyová. Neskôr, keď bol vtedajší miestny národný výbor presťahovaný do novopostaveného kultúrneho domu, sa priestory MŠ upravili do dnešnej podoby. Nakoľko budova, v ktorej sa materská škola nachádza bola postavená v roku 1932,je potrebné ju neustále rekonštruovať a obnovovať.Od roku 1989 je riaditeľkou p. Janka Valisková.

 šk.rok 1952/53                                                                                    šk. rok 1958/59

 

 

 

 

 

 šk.rok 1964/65                                                                                    šk.rok 1975/76

 

 

 

 

 

 

 

 

šk. rok 1982/83

šk.rok 1995/96

 

 

 

 


 

webygroup

Výkup papiera za najlešie ceny
Kedy: 05.11.2014
čas: 17,30 hod.
kde: pred Obecným úradom
4 kg = 1 toal. papier Harmony, 2 vrstvový
12 kg = 1 balík vreckoviek (10 balíčkov)
15 kg = 1 balík kuch. utierok, 2 vrstvové
alebo
1 kg = 0,05 € (výkup)
Vykupujú všetky druhy papiera, vrátane kníh bez textilných obalov, zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke!)
Za nepriaznivého počasia výkup preložíme do náhradného termínu.
Kartóny nevykupujú!
V menšom množstve ich bezplatne odoberú.
Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni 1 ha 80-ročného lesa.
Chráňme prírodu spoločne.

Obecná knižnica Dežerice vyhlasuje literárnu súťaž pre deti a mládež na tému
"Môj najkrajší prázdninový zážitok"
Podmienky súťaže:
- napíš text (poviedku, esej...), ktorý má min. 1 stranu A4
- poviedku treba priniesť do Obecnej knižnice
- uzávierka súťaže je 30.09.2014
Osobitnú kategóriu súťaže tvoria deti predškolského veku, ktoré sa môžu zapojiť výtvarnou formou.
Tešíme sa na Vašu účasť

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.


280107

Úvodná stránka