Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dežerice

História

    Prvý útulok pre deti  bol v Dežericiach založený už v roku 1947. Jeho otvorenie súviselo so vznikom Strojového družstva v Dežericiach, ktorého predsedom bol Pavol Kiš. Riaditeľ útulku  p. Milan Minárik, bol súčasne aj riaditeľom ZŠ v obci,až do roku 1955. O deti sa starala pestúnka, p.Etela Repková. V roku 1951 sa deti presťahovali z priestorov  školy pri evanjelickom kostole do bývalého notárskeho bytu. Od roku 1955 bola riaditeľkou MŠ p. Božena Buchelová, rod. Mišáková a pestúnkou p.Anna Predanocyová. Variť sa v zariadení začalo až o 20 rokov neskôr a po prvej kuchárke, p. Gunárovej, dlhé roky varila p. Predanocyová. Neskôr, keď bol vtedajší miestny národný výbor presťahovaný do novopostaveného kultúrneho domu, sa priestory MŠ upravili do dnešnej podoby. Nakoľko budova, v ktorej sa materská škola nachádza bola postavená v roku 1932,je potrebné ju neustále rekonštruovať a obnovovať.Od roku 1989 je riaditeľkou p. Janka Valisková.

 šk.rok 1952/53                                                                                    šk. rok 1958/59

 

 

 

 

 

 šk.rok 1964/65                                                                                    šk.rok 1975/76

 

 

 

 

 

 

 

 

šk. rok 1982/83

šk.rok 1995/96

 

 

 

 


 

webygroup

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.


277328

Úvodná stránka