Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dežerice

História

História obce

História  obce  Dežerice

     Podľa písomných údajov /Fekete Nagy Antal: Trencsén vármegye, Budapest 1941/ sa prvý raz Dežerice spomínajú v roku 1208 pod názvom terra Dezir. V roku 1332 pod názvom villa Philippi filii Deziderii, t.j. dedina Filipa, syna Dezidera. Jej názov je odvodený od latinského osobného mena Desiderius /latinské slovo desiderius znamená vytúžený/. Názov našej obce teda vznikol od mena Dezider, ktorému v roku 1208 osada, dedina, po latinsky villa patrila /priezviská sa v tom čase nepoužívali/. Jeho potomci popri svojom osobnom mene používali i meno prvého zakladateľa osady, v tomto prípade napr. Filip syn Deziderov /1232/. Ďalší potomci - vnukovia atď. dostávali postupne prímenie Dežerický, s týmto priezviskom sa stretávame doposiaľ. Rok prvej písomnej zmienky o našej obci spadá do obdobia začiatkov feudalizmu. Z dovtedajších otrokov - spravidla bývalých vojnových zajatcov sa postupne stávajú poddaní. Poddanými sa stávajú aj tzv. slobodníci a iba časť z nich sa stáva kráľovskými služobníkmi alebo vojakmi, ktorí od uhorských kráľov dostávali ako léna drobné prídely pôdy. Táto skupina obyvateľstva tvorila základ, z ktorého sa v 13. a 14. storočí vytvorila nižšia šľachta - zemania, veľmoži, grófi, baróni a     šlachta cirkevná - biskupi a opáti, ktorým králi darovaním - "donáciou" oodvzdali pôdu aj s roľníkmi na nej. Takýmito grófmi boli napr. Zayovci, kotrým len v našom okrese patrilo 19 poddanských obcí. Obec Dežerice ako i celé územie bývalého Bánovského okresu, ktoré sa nazývalo aj Trenčianskym záhorím, patrila až do roku 1850 do Trenčianskej župy.Služnovský okres Bánovce nad Bebravou, ktorý od roku 1850 patril desať rokov do Dolnonitrianskej župy a do ktorého patrili aj Dežerice sa pôvodne volal Záhorský. Od roku 1860 až do roku 1923 patril okres spolu s našou obcou znovu do Trenčianskeho kraja. 

 

 

 

 

 

 

 

Pričlenenie Vlčkova

     Od roku 1964 je s Dežericami spojená obec Vlčkovo. Predtým sa volala Farkaška (z maďarského slova farkas - vlk).  Jej symbolom je vlk v pečatnom poli s vyplazeným jazykom.

 


 

webygroup

Výkup papiera za najlešie ceny
Kedy: 05.11.2014
čas: 17,30 hod.
kde: pred Obecným úradom
4 kg = 1 toal. papier Harmony, 2 vrstvový
12 kg = 1 balík vreckoviek (10 balíčkov)
15 kg = 1 balík kuch. utierok, 2 vrstvové
alebo
1 kg = 0,05 € (výkup)
Vykupujú všetky druhy papiera, vrátane kníh bez textilných obalov, zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke!)
Za nepriaznivého počasia výkup preložíme do náhradného termínu.
Kartóny nevykupujú!
V menšom množstve ich bezplatne odoberú.
Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni 1 ha 80-ročného lesa.
Chráňme prírodu spoločne.

Obecná knižnica Dežerice vyhlasuje literárnu súťaž pre deti a mládež na tému
"Môj najkrajší prázdninový zážitok"
Podmienky súťaže:
- napíš text (poviedku, esej...), ktorý má min. 1 stranu A4
- poviedku treba priniesť do Obecnej knižnice
- uzávierka súťaže je 30.09.2014
Osobitnú kategóriu súťaže tvoria deti predškolského veku, ktoré sa môžu zapojiť výtvarnou formou.
Tešíme sa na Vašu účasť

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.


280580

Úvodná stránka