Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dežerice

Kontakt

 

 

 Materská škola Dežerice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materská škola Dežerice

 

zriaďovateľ : Obec Dežerice

 

 

e-mail: msdezerice@centrum.sk

             msdezerice@gmail.com

 

č.t.: 038/7682180


 

webygroup

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 01.08.2014 o 16,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dežericiach.

Program:
1.Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce na celé funkčné obdobie
2.Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.


274523

Úvodná stránka