Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dežerice

Obecný úrad

OBECNÝ ÚRAD DEŽERICE

starosta obce

     Ladislav Chudoba - starosta obce

     č.t. 038 7682314

     č.faxu 038 7682202

     mobil 0902907960

 

Hlavný kontrolór obce:  JUDr. Elena  Magdolenová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ÚRADNÉ   HODINY
 

 

 
PONDELOK  - PIATOK        7,30   -  15,00
 
 
č.t. 038/7682314
č.faxu: 038/7682202
IČO: 00310336
DIČ: 2021053353
 

 


 

webygroup

Obecná knižnica Dežerice vyhlasuje literárnu súťaž pre deti a mládež na tému
"Môj najkrajší prázdninový zážitok"
Podmienky súťaže:
- napíš text (poviedku, esej...), ktorý má min. 1 stranu A4
- poviedku treba priniesť do Obecnej knižnice
- uzávierka súťaže je 30.09.2014
Osobitnú kategóriu súťaže tvoria deti predškolského veku, ktoré sa môžu zapojiť výtvarnou formou.
Tešíme sa na Vašu účasť

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.


278492

Úvodná stránka