Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dežerice

Rozšírenie priestorov materskej školy

Rozšírenie priestorov materskej školy

Pri zápise detí do materskej školy prevýšil počet žiadostí kapacitu zariadenia. Vzhľadom na veľký záujem o umiestnenie detí do MŠ Dežerice rozhodlo Obecné zastupiteľstvo o rozšírení priestorov materskej školy a požiadali sme o dotáciu. Z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR sme získali finančné prostriedky na rozšírenie MŠ. Už tento rok by sme chceli začať s rozšírením, aby sme čo najskôr mohli vyhovieť všetkým žiadostiam.

 

Ladislav Chudoba - starosta obce                               Janka Valisková - riaditeľka MŠ


 

Rozšírenie rpiestorov MŠ

rozšírenie priestorov MŠ

rozšírenie priestorov MŠ


 

webygroup

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.


277431

Úvodná stránka