Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dežerice

Rozšírenie priestorov materskej školy

Rozšírenie priestorov materskej školy

Pri zápise detí do materskej školy prevýšil počet žiadostí kapacitu zariadenia. Vzhľadom na veľký záujem o umiestnenie detí do MŠ Dežerice rozhodlo Obecné zastupiteľstvo o rozšírení priestorov materskej školy a požiadali sme o dotáciu. Z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR sme získali finančné prostriedky na rozšírenie MŠ. Už tento rok by sme chceli začať s rozšírením, aby sme čo najskôr mohli vyhovieť všetkým žiadostiam.

 

Ladislav Chudoba - starosta obce                               Janka Valisková - riaditeľka MŠ


 

Rozšírenie rpiestorov MŠ

rozšírenie priestorov MŠ

rozšírenie priestorov MŠ


 

webygroup

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 01.08.2014 o 16,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dežericiach.

Program:
1.Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce na celé funkčné obdobie
2.Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie

GreenWaveRecycling Nitra uskutoční v našej obci Výkup papiera za najlepšie ceny
Kedy: 06.08.2014
Čas: 17,30 hod.
Kde: Pred Obecným úradom
4 kg = 1 toal.papier Harmony, 2 vrstvový
12 kg = 1 balík vreckoviek (10 balíčkov)
15 kg = 1 balík kuch. utierok, 2 vrstvové
alebo
1 kg = 0,05 € (výkup)
Vykupujú všetky druhy papiera, vrátane kníh bez textilných obalov, zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke)!
Za nepriaznivého počasia výkup preložía do náhradného termínu.
Kartóny nevykupujú!!!
V menšom množstve Vám ich bezplatne odoberú.

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.


274742

Úvodná stránka