Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dežerice

Upravený návrh ÚPD obce Dežerice

širšie vzťahy

 
komplexný
 02A KOMPLEXNY.pdf (511.8 kB) 02A KOMPLEXNY.pdf (511.8 kB)

 
komplexný
 02B KOMPLEXNY.pdf (683.9 kB) 02B KOMPLEXNY.pdf (683.9 kB)

 
doprava
 03 DOPRAVA.pdf (421.2 kB) 03 DOPRAVA.pdf (421.2 kB)

 
technické vybavenie

 
pôda vyňatie

 
ochrana prírody

 
regulativ
 07 REGULATIV.pdf (271.1 kB) 07 REGULATIV.pdf (271.1 kB)

 
Návrh ÚPD zapracovanie pripomienok

 

webygroup

Občianske združenie Spolu sme Slovensko, Obec Dežerice v zastúpení starostom obce Ladislavom Chudobom, Trenčiansky samosprávny kraj v zastúpení doc.Dr. Jozefom Božikom PhD., poslancom TSK a primátorom mesta Partizánske, Stredná odborná škola J.Ribaya v zastúpení riaditeľom Mgr. Petrom Bulíkom Vás pozývajú na
VATRU ZVRCHOVANOSTI
spojenú s oslavami 70. výročia SNP a rozlúčkou s prázdninami
29.8.2014 o 16,00 hod.
futbalový štadión OFK Dežerice
Spríjemnite si večer posedním pri dobrom pivku a guľáši a vychutnajte si vystúpenie známej heligonkárky Vlasty Mudríkovej o 18,30 hod.
Vstup voľný.

Obecná knižnica Dežerice vyhlasuje literárnu súťaž pre deti a mládež na tému
"Môj najkrajší prázdninový zážitok"
Podmienky súťaže:
- napíš text (poviedku, esej...), ktorý má min. 1 stranu A4
- poviedku treba priniesť do Obecnej knižnice
- uzávierka súťaže je 30.09.2014
Osobitnú kategóriu súťaže tvoria deti predškolského veku, ktoré sa môžu zapojiť výtvarnou formou.
Tešíme sa na Vašu účasť

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.


277746

Úvodná stránka