Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dežerice

Voľby do orgánov samosprávy obcí - výsledky

Komunálne voľby

celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov    522

počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb                          320

počet platných hlasov pre voľby do OZ                       314

počet platných hlasov pre voľby starostu                    288

 

za starostu obce bol zvolený Ladislav Chudoba

 

kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov OZ:

                                                           počet platných hlasov

1.Ján Chudoba                                               196

2.Ivan Jarolín, Mgr.                                         186

3.Peter Mikulovský                                          155

4.Ivan Gašparík                                               132

5.Nadežda Sokolíková, Mgr.                            125

6.Branislav Kopčan, MUDr.                              124

7.Dušan Trenčan                                            116


 

webygroup

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 01.08.2014 o 16,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dežericiach.

Program:
1.Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce na celé funkčné obdobie
2.Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie

GreenWaveRecycling Nitra uskutoční v našej obci Výkup papiera za najlepšie ceny
Kedy: 06.08.2014
Čas: 17,30 hod.
Kde: Pred Obecným úradom
4 kg = 1 toal.papier Harmony, 2 vrstvový
12 kg = 1 balík vreckoviek (10 balíčkov)
15 kg = 1 balík kuch. utierok, 2 vrstvové
alebo
1 kg = 0,05 € (výkup)
Vykupujú všetky druhy papiera, vrátane kníh bez textilných obalov, zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke)!
Za nepriaznivého počasia výkup preložía do náhradného termínu.
Kartóny nevykupujú!!!
V menšom množstve Vám ich bezplatne odoberú.

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.


274607

Úvodná stránka