Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dežerice

Významné objekty

Materská škola

Materská škola Dežerice

 

                V obci Dežerice sa nachádza materská škola,    základnú školu už niekoľko rokov nemáme a tak školopovinné deti navštevujú základnú školu v Bánovciach nad Bebravou.  Materskú školu navštevuje do 24 detí. Nakoľko budova je už dosť stará, pravidelne potrebuje opravy a údržby. V roku 2006 si zamestnanci svojpomocne opravili všetky dvere a zárubne. Obecný úrad poskytol finančné prostriedky na izoláciu proti vlhnutiu múrov a vymaľovanie materskej školy. Tento rok sme si dali žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu   a modernizáciu materskej školy. Ministerstvo financií SR nám túto dotáciu schválilo a poskytlo. V budúcich mesiacoch sa začne s výmenou okien a modernizáciou materskej školy.

 


 

Rímsko-katolícky kostol

Rímsko-katolícky kostol sv. Martina

     Dežerice boli zemianskou obcou. Rímskokatolícky kostol bol vybudovaný v roku 1904 a zasvätený sv. Martinovi. Existencia pôvodného kostola je však doložená už v roku 1332. Koncom stredoveku sa v mestách a obciach začal ujímať protestantizmus, Veľa prívržencov si získal najmä medzi šľachtou a zemianstvom. V roku 1580 sa dežerický farár s celou obcou pridal k reformácii. Už v polovici 17. storočia nastala rozsiahla rekatolizácia.


 

Evanjelický kostol

Evanjelický a.v. kostol

 

     V 17. storočí nastala rozsiahla rekatolizácia. Zemianska obec Dežerice zostala evanjelická. Rokmi však pribúdali  ja katolíci. V súčasnosti je polovica obyvateľstva rímskokatolíckeho vierovyznania a zvyšok evanjelického augsburského vyznania. Bližšie miesto konania evanjelických služieb božích sa neuvádza. Až neskôr je známe, že zvony boli spoločné na veži rímskokatolíckeho kostola. Napokon si evanjelici postavili zvonicu a na jej mieste v roku 1929 vybudovali kostol. V súčasnosti sa v spolunažívaní oboch konfesií v obci presadzuje ekumenizmus.


 

Hostinec U Medveďa

Hostinec "U MEDVEĎA"

     Ďalším dôležitým objektom je hostinec U Medveďa. V letných mesiacoch si tu môžete vychutnať čapovanú kofolu (okrem iného najlepšia kofola v okrese). Po futbalovom zápase sa tu schádzajú futbalisti, ale zavítajú sem aj mnohí ďalší obyvatelia obce a okolia. 


 

Kultúrny dom

Kultúrny dom a Obecný úrad

     Kultúrny dom a Obecný úrad sú v spoločnej budove. V  budove súdli aj Obecná knižnica. V kultúrnom dome je zariadená kuchyňa, malá sála, veľká sála a pódium. Organizujú sa tu rôzne kultúrne podujatia  ako sú : svadby, oslavy, vystúpenia detí ku Dňu matiek, vianočné vystúpenia, výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, poľovnícke výstavy  a pod. 

 

 

 

 

 

 

 


 

webygroup

Výkup papiera za najlešie ceny
Kedy: 05.11.2014
čas: 17,30 hod.
kde: pred Obecným úradom
4 kg = 1 toal. papier Harmony, 2 vrstvový
12 kg = 1 balík vreckoviek (10 balíčkov)
15 kg = 1 balík kuch. utierok, 2 vrstvové
alebo
1 kg = 0,05 € (výkup)
Vykupujú všetky druhy papiera, vrátane kníh bez textilných obalov, zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke!)
Za nepriaznivého počasia výkup preložíme do náhradného termínu.
Kartóny nevykupujú!
V menšom množstve ich bezplatne odoberú.
Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni 1 ha 80-ročného lesa.
Chráňme prírodu spoločne.

Obecná knižnica Dežerice vyhlasuje literárnu súťaž pre deti a mládež na tému
"Môj najkrajší prázdninový zážitok"
Podmienky súťaže:
- napíš text (poviedku, esej...), ktorý má min. 1 stranu A4
- poviedku treba priniesť do Obecnej knižnice
- uzávierka súťaže je 30.09.2014
Osobitnú kategóriu súťaže tvoria deti predškolského veku, ktoré sa môžu zapojiť výtvarnou formou.
Tešíme sa na Vašu účasť

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.


280498

Úvodná stránka