Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dežerice

Významné osobnosti

Významné šľachtické, zemianske rody :
 
Podľa písomného záznamu z 25. augusta 1890 od Michala Mokonyho bola v roku 1630 potvrdená a vydaná  „confirmata et exhibita“ donácia  „Litera Donationales“  kráľom Ferdinandom II. v dežerickom chotári týmto dvanástim občanom:
Michaeli Dezserický, Andreae Rudnanský, Michael Mokony, Nikolao Ollé, Joanni Besznak, Stefano Bolemany, Frantisco Hollosy, Sigismundo Petko, Georgio Bacho, Joanni Bacho alias Šmigel, Francisco Potvor a Nicolao Mészarós.
 
Časť Vlčkovo vznikla r. 1388 pod názvom Farkasfalw. Vtedy patrila zemianskemu rodu Egresdy – Hrežďovský. V roku 1964 obec zanikla zlúčením so susednou obcou Dežerice a odvtedy je miestnou časťou Dežeríc.
Zemianske rodiny:  Vasertiely, Cetnícky.
Predsedovia MNV vo Farkaške a Vlčkove boli:
1945-1946  Ján Gajdoš,  1946-1948  Jozef Filo,   1949-1954   František Vigoda
1954-1960  Ján  Madila,   1960-1964  Pavel  Puchor
  
Zoznam   richtárov v Dežericiach:
 
1661  Ján Potvor,    1702  Štefan Bacho,  1784   Michal Šumichrast,  1800  Ján Jeluš,
1801  Ján Blaškovič,  1803  Štefan Lindvay,   1869  Andrej Jeluš
 
Významné osobnosti:
 
Banskobystrický biskup  Rudňanský,  spišskopodhradský biskup Bielik  (Belík)  obaja okolo roku 1848, nitriansky biskup Karol Kmeťko  za prvej ČSR.
Ján Kišš správca hornouhorského včelárskeho a záhradníckeho spolku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

webygroup

Občianske združenie Spolu sme Slovensko, Obec Dežerice v zastúpení starostom obce Ladislavom Chudobom, Trenčiansky samosprávny kraj v zastúpení doc.Dr. Jozefom Božikom PhD., poslancom TSK a primátorom mesta Partizánske, Stredná odborná škola J.Ribaya v zastúpení riaditeľom Mgr. Petrom Bulíkom Vás pozývajú na
VATRU ZVRCHOVANOSTI
spojenú s oslavami 70. výročia SNP a rozlúčkou s prázdninami
29.8.2014 o 16,00 hod.
futbalový štadión OFK Dežerice
Spríjemnite si večer posedním pri dobrom pivku a guľáši a vychutnajte si vystúpenie známej heligonkárky Vlasty Mudríkovej o 18,30 hod.
Vstup voľný.

Obecná knižnica Dežerice vyhlasuje literárnu súťaž pre deti a mládež na tému
"Môj najkrajší prázdninový zážitok"
Podmienky súťaže:
- napíš text (poviedku, esej...), ktorý má min. 1 stranu A4
- poviedku treba priniesť do Obecnej knižnice
- uzávierka súťaže je 30.09.2014
Osobitnú kategóriu súťaže tvoria deti predškolského veku, ktoré sa môžu zapojiť výtvarnou formou.
Tešíme sa na Vašu účasť

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.


277811

Úvodná stránka