Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dežerice

Významné osobnosti

Významné šľachtické, zemianske rody :
 
Podľa písomného záznamu z 25. augusta 1890 od Michala Mokonyho bola v roku 1630 potvrdená a vydaná  „confirmata et exhibita“ donácia  „Litera Donationales“  kráľom Ferdinandom II. v dežerickom chotári týmto dvanástim občanom:
Michaeli Dezserický, Andreae Rudnanský, Michael Mokony, Nikolao Ollé, Joanni Besznak, Stefano Bolemany, Frantisco Hollosy, Sigismundo Petko, Georgio Bacho, Joanni Bacho alias Šmigel, Francisco Potvor a Nicolao Mészarós.
 
Časť Vlčkovo vznikla r. 1388 pod názvom Farkasfalw. Vtedy patrila zemianskemu rodu Egresdy – Hrežďovský. V roku 1964 obec zanikla zlúčením so susednou obcou Dežerice a odvtedy je miestnou časťou Dežeríc.
Zemianske rodiny:  Vasertiely, Cetnícky.
Predsedovia MNV vo Farkaške a Vlčkove boli:
1945-1946  Ján Gajdoš,  1946-1948  Jozef Filo,   1949-1954   František Vigoda
1954-1960  Ján  Madila,   1960-1964  Pavel  Puchor
  
Zoznam   richtárov v Dežericiach:
 
1661  Ján Potvor,    1702  Štefan Bacho,  1784   Michal Šumichrast,  1800  Ján Jeluš,
1801  Ján Blaškovič,  1803  Štefan Lindvay,   1869  Andrej Jeluš
 
Významné osobnosti:
 
Banskobystrický biskup  Rudňanský,  spišskopodhradský biskup Bielik  (Belík)  obaja okolo roku 1848, nitriansky biskup Karol Kmeťko  za prvej ČSR.
Ján Kišš správca hornouhorského včelárskeho a záhradníckeho spolku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

webygroup

Výkup papiera za najlešie ceny
Kedy: 05.11.2014
čas: 17,30 hod.
kde: pred Obecným úradom
4 kg = 1 toal. papier Harmony, 2 vrstvový
12 kg = 1 balík vreckoviek (10 balíčkov)
15 kg = 1 balík kuch. utierok, 2 vrstvové
alebo
1 kg = 0,05 € (výkup)
Vykupujú všetky druhy papiera, vrátane kníh bez textilných obalov, zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke!)
Za nepriaznivého počasia výkup preložíme do náhradného termínu.
Kartóny nevykupujú!
V menšom množstve ich bezplatne odoberú.
Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni 1 ha 80-ročného lesa.
Chráňme prírodu spoločne.

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.


281703

Úvodná stránka