Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dežerice

Židovský cintorín

Židovský cintorín

 

 

     V minulosti bola v obci početná židovskká komunita, po ktorej zostal cintorín. Keďže je v zlom stave, v roku 2004 sa s obecným úradom skontaktoval rabín z Budapešti, ktorý sa zaujímal o spoluprácu pri jeho úprave a oplotení. Židovská obec by všetko finančne zabezpečila. 

Štyri cintoríny sú na jednu obec pomerne dosť, ale ich počet má svoje odôvodnenie. Pôvodne sme mali v Dežericiach jeden cintorín. V roku 1580 sa s farárom celá obec pridala k reformácii. Keď nastala rekatolizácia, evanjelici si založili vlastný cintorín. V roku 1964 sa s Dežericami spojila obec Vlčkovo, kde je spoločný cintorín.


 

webygroup

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 01.08.2014 o 16,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dežericiach.

Program:
1.Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce na celé funkčné obdobie
2.Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie

GreenWaveRecycling Nitra uskutoční v našej obci Výkup papiera za najlepšie ceny
Kedy: 06.08.2014
Čas: 17,30 hod.
Kde: Pred Obecným úradom
4 kg = 1 toal.papier Harmony, 2 vrstvový
12 kg = 1 balík vreckoviek (10 balíčkov)
15 kg = 1 balík kuch. utierok, 2 vrstvové
alebo
1 kg = 0,05 € (výkup)
Vykupujú všetky druhy papiera, vrátane kníh bez textilných obalov, zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke)!
Za nepriaznivého počasia výkup preložía do náhradného termínu.
Kartóny nevykupujú!!!
V menšom množstve Vám ich bezplatne odoberú.

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.


274815

Úvodná stránka