Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dežerice

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Dežerice » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 36
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2/2014METROPOLITEJ s.r.o. NitraZmluva o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenuuloženie zemného elektrického kábla na nehnuteľnostiach0,00 €9.7.2014nestanovený
1/2014Obec DežericeZmluva o prevodePrevod vodnej stavby "SO 05 - verejný vodovod" IBV Za mlynom1,00 €11.7.2014nestanovený
8/2013Obec DežericeDohoda o dočasnom užívaní veci - osobného vozidla LAND ROVRE e.č. BL900AUDočasné užívanie vozidla Obcou Dežerice v súvislosti so zabezpečovaním úkonov a činností týkajúcich sa podnikania Dežerickej EKO s.r.o. v oblasti skládkovania0,00 €1.9.2013nestanovený
7/2013Peter ViktorínKúpna zmluvaPozemok parcela C č. 217/14 o výmere 41 m2 vyčlenený GP č. 36319830-119/12 z parc. č. 217/9, diel č. 1 o výmere 2 m2 vyčlenený z parcely C č. 472/14 a diel č. 2 o výmere 10 m2 vyčlenený z parcely C č. 470/1 530,00 €18.9.2013nestanovený
2013/0189Trenčiansky samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácieDežerická cifrovačka - čiastočná úhrada nákladov spojených s propagáciou a publicitou podujatia, materiálno-technickým zabezpečením akcie, vrátanie cien, odmien, darčekových predmetov zúčastneným a videoprojekciu.1 700,00 €18.9.201331.12.2013
6/2013Mesto Bánovce nad BebravouDohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného časuÚprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania detí v Centre voľného času so sídlomA.Kmeťa 530/8, Bánovce nad Bebravou45,00 €18.9.2013nestanovený
5/2013Peter Kobida, Dežerice č. 20Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti parc. č. 244/2 záhrady 62 m2 a parc.č. 2197/7 zastavané plochy 60 m2 k.ú. Dežerice vyčlenené GP č. 36319830-009/131 220,00 €14.9.2013nestanovený
4/2013Prima banka Slovensko a.s., ŽilinaDodatok č. 4 Dexia Komunál univerzálny úver Zmluva o úvere č.04/102/07Bod 2.2.1 sa ruší a nahrádza nasledovným textom: Výška úveru do 54600,00 EUR0,00 €5.7.2013nestanovený
2013Bc. Eugen Piták, RabčaKúpno predajná zmluvaKosačka dvojbubnová - Banrol - ZO41 700,00 €11.6.2013nestanovený
3/2013Mgr.Art. František ChudobaZmluva o dieloPropagácia kultúrnej akcie Dežerická cifrovačka 650,00 €14.5.201331.8.2013
2/2013Ing. Vlasta HurtováZmluva o dieloVypracovanie správy o postupe obstarávania a prerokúvania návrhu ÚPN obce Dežerice  800,00 €29.1.201331.3.2013
1/2013AC Dežerice s.r.o. - nájomcaZmluva o nájme nebytových priestorov Nájom 2 miestností v objekte športových kabín o výmere 56 m212,00 €25.1.201331.12.2033
9/2012COOP Jednota Topoľčany s.d. TopoľčanyKúpna zmluvaDiel č. 11 o výmere 45 m2 a diel č. 12 o výmere 93 m2 vytvorené GP č. 33404062-14/2011 z parcela C č. 470/7 k.ú. Dežerice1 380,00 €13.12.2012nestanovený
8/2012Obec Dežerice - nadobúdateľLicenčná zmluvapočítačový program "KATASTER Net" 250,00 €8.11.2012nestanovený
7/2012Jozef Rychtárech, Ruskovce 172Kúpna zmluvaodpredaj pozemku diel č. 2 o výmere 1 m2 a diel č. 3 o výmere 6 m2  100,00 €18.10.2012nestanovený
Položky 1-15 z 36


280680

Úvodná stránka