Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DežericeHľadať
 
 

Aktuality a informácie

56 nápadov na činnosti pre rozvoj jemnej motoriky detí

Mária Rašková
Autor článku

Jemná motorika sa dnes u detí podľa mnohých učiteľov a psychológov nevyvíja do ich nástupu do školy dostatočne. Je preto dobré, ak s deťmi v predškolskom veku robíte aj aktivity, ktoré jemnú motoriku posilňujú skôr, ako sú nútené učiť sa v škole písať.

Ľudská ruka je unikátny nástroj. Vďaka jej anatomickej stavbe a umiestneniu palca máme my, ľudia, schopnosť robiť množstvo činností, ktoré vyžadujú jemné, citlivé pohyby. Táto schopnosť presných pohybov nie je vrodená, ale získava sa postupne a časom sa zdokonaľuje. Bábätká si ju prirodzene trénujú už od narodenia tým, že všetko chytajú do rúk, prekladajú predmety z jednej rúčky do druhej a neskôr už majú pohyby rúk dostatočne jemné na to, aby dokázali dvihnúť malý predmet len pomocou palca a ukazováka. Toto všetko pripravuje ich ruky na neskoršie písanie. Stačí do bežného dňa zapojiť niekoľko jednoduchých aktivít. Môžete sa inšpirovať v našom zozname a časom aj sami prirodzene prídete na ďalšie spôsoby, samozrejme, s ohľadom na vek a aktuálne schopnosti vášho dieťaťa.

V prvom rade sa nebojte zapájať svoje deti do bežných činností v kuchyni. Okrem toho, že sa tu naučia množstvo užitočných vecí, varenie je pre motoriku veľmi stimulujúce. Takisto množstvo podnetov poskytujú aktivity spojené s upratovaním a údržbou domácnosti. Na jemnú motoriku dobre vplýva napríklad:

- čistenie zeleniny,
- krájanie banánu na kolieska,
- šúpanie uvareného vajíčka,
- osievanie múky,
- mletie ručným mlynčekom,
- vykrajovanie koláčikov z cesta pomocou formičiek ,
- miesenie cesta,

- vaľkanie cesta valčekom,
- triedenie strukovín (napr. fazule od šošovice a pod.),
- osolenie polievky štipkou soli,
- naberanie surovín pomocou lyžice či naberačky,
- presýpanie surovín z jednej nádoby do druhej,
- naberanie jedla pomocou kuchynskej pinzety,
- ručné vytláčanie šťavy z citrusových plodov,
- zametanie omrviniek zo stola,
- skrutkovanie skrutiek,
- zamykanie a odomykanie dverí,
- otváranie rôznych typov vrchnáčkov na fľašiach, zubnej paste a pod. ,
- štipcovanie bielizne na šnúru,
- motanie klbiek vlny ,
- pukanie bublinkovej fólie,
- ovlažovanie listov rastlín pomocou rozprašovača,
- žmýkanie špongie,
- vhadzovanie mincí do pokladničky,
- zapínanie gombíkov na oblečení,
- zatváranie zipsovacích sáčkov (zip-lock).

- dierkovanie papiera dierovačom
- vypichovanie obrázkov
- navliekanie korálok

- tkanie,
- zapletanie vrkočov alebo korbáčov z vŕbového prútia,
- vtláčanie obrázkov do alobalu alebo polystyrénovej tácky od jedla,
- vypichovanie dierkových obrázkov pomocou špajle do plastelíny,
- modelovanie, stláčanie a hnetenie plastelíny,
- vyrábanie misiek a figúrok z modelovacej hmoty alebo hrnčiarskej hliny,
- bodkované maľovanie pomocou vatových tyčiniek namočených do farby,
- odlepovanie a nalepovanie nálepiek,
- prišívanie gombíka,
- robenie uzlíkov na šnúrke alebo špagáte,
- skladanie mozaiky,
- maľovanie so štetcom,
- vyšívanie na pevný podklad,
- skladanie origami,
- spájanie očiek do reťaze,
- vytváranie geometrických obrazcov pomocou gumičiek na geodoske,

- pečiatkovanie,
- nanášanie kvapiek vody pomocou pipety.

Nácvik písma

Napokon môžete prejsť k aktivitám priamo smerujúcim k písaniu. Napríklad:

- riešenie labyrintov a bludísk,
- obkresľovanie pomocou šablón,

- spájanie bodiek do obrázka,
- kreslenie kruhov,
- šrafovanie,
- tvarovanie písmen zo šúľku plastelíny,

- obťahovanie tvarov písmen prstom

- písanie husacím pierkom alebo tenkým drievkom do piesku či krupice

.Nezabudnite, že tieto činnosti majú byť v prvom rade pre dieťa príjemné a majú ho baviť. Vyberajte preto aktivity najmä na základe aktuálnych záujmov vášho dieťaťa. Popustite uzdu fantázii a uvidíte, že aj tréning jemných zručností je vlastne zábava!

 

 

 


 

Virtuálny cintorín

www.virtualnycintorin.sk

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu

Obec Dežerice v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Dežerice - MUDr. Branislava Kopčana, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia. Odmena zástupcu starostu sa od 01.02.2019 určuje na sumu 100,00 eur mesačne.

http://www.cbs.sk/knihy/carovna-horna-nitra/

Pevný LTE internet

Vážení občania!
Telekomunikačná spoločnosť Slovanet v našej obci zaviedla pevný LTE internet. Najmodernejšia bezdrôtová technológia prináša mnohonásobne vyššiu rýchlosť a stabilné pripojenie. Cena programov je od dvanásť eur mesačne.
O zapojenie nového LTE internetu sa informujte alebo prihláste telefonicky na bezplatnom čísle 0800 608 608 alebo na internetovej stránke www.slovanet.sk/lte

Od 1.júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od 1 do 12 rokov.
Veríme, že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať organizované zločinecké skupiny, ktoré túto trestnú činnosť páchajú.
Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek – plomb, a akékoľvek podozrenie alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP – distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na:Noplyn@spp-distribucia.sk. Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.

SPP – distribúcia a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka