Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DežericeHľadať
 
 

archív

 


 

Dežerická cifrovačka 2011

     Dňa 21.mája 2011 usporiadala Obec Dežerice spolu s priateľmi heligónky pod záštitou VÚC Trenčín druhý ročník "Dežerickej cifovačky". Pozvanie prijali heligonkári zo všetkých kútov Slovenska, Čiech,  Moravy a Rakúska. Pred začiatkom prehliadky  bolo počuť hudbu zo všetkých kútov kultúrneho domu. Sála sa naplnila do posledného miesta. Druhý ročník otvorili naši najmenší z Materskej školy. Nasledoval  príhovor starostu obce Ladislava Chudobu. Postupne sa predviedli všetci účinkujúci. Do Dežeríc priniesli dobrú náladu, veľa, veľa pozitívnej energie, ktorá z nich priam žiarila. Obecenstvo dostali do takej nálady, že sála pri niektorých účinkujúcich doslova burácala, obecenstvo bolo na nohách a tlieskalo. Bolo cítiť priam elektrizujúcu energiu. Po skončení prehliadky ľudia neodchádzali domov, premiestnili sa do parčíka pred kultúrny dom a neskôr do malej sály kultúrneho domu, kde im účinkujúci hrali na želanie. Pripravený bol chutný guláš a občerstvenie. Posledný účinkujúci spolu s verným obecenstvom odchádzali až okolo polnoci. Ďakujeme všetkým účinkujúcim aj prítomným, že vytvorili takú vynikajúcu atmosféru.  Na prvý ročník bolo veľmi veľa pozitívnych ohlasov,  tešíme sa na druhý ročník, ktorý sa uskutoční o rok. Poďakovanie celého obecného zastupiteľstva za prípravu tejto vydarenej kultúrnej akcie patrí Jožkovi Rybárovi, Janke Valiskovej a Mirke Jurákovej ako i sponzorom: PLASTO-BAN Bánovce nad Bebravou, Prefa-Stav Topoľčany, Auto-Koiš Bánovce nad Bebravou, O2 - predajňa Patrik Gieci, RAK s.r.o. Bánovce n.B.,  Kominárstvo Zuzik obec Zubák, Strešné centrum SIPA Pavel Viktorín Dežerice, Pohostinstvo U medveďa Eduard Mikulovský Dežerice, Autoservis Peter Viktorín Dežerice, Motorest Eso Dallas Bánovce nad Bebravou, Oravex Slovakia s.r.o. Pavol Kovaliček Dežerice,  fa Vážeme Choceň CZ, Mária Mikulovská predaj okrasných drevín Dežerice, pekáreň Grimpek Bánovce nad Bebravou, REJES Dežerice, BITO skladovacia technika Bánovce nad Bebravou, Kajo Dežerice Kapša Jozef, Motel Delta Svinná.

 


 

Dežerická cifrovačka 2011

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka


 
 
dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka


 
 
dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka


 
 
dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka


 
 
dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka


 
 
dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka


 
 
dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka


 
 
dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka


 
 
dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka


 
 
dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka

dežerická cifrovačka


 
 

 
Položky 1-40 z 50

Ustanovujúce zasadnutie OZ

novozvolené obecné zastupiteľstvo

novozvolené obecné zastupiteľstvo

bývalí a súčasní poslanci

bývalí a súčasní poslanci

sľub starostu obce

sľub starostu obce

Pavel Viktorín

Pavel Viktorín


 
 
Dušan Trenčan

Dušan Trenčan

Mgr. Nadežda Sokolíková

Mgr. Nadežda Sokolíková

Jozef Rybár

Jozef Rybár

MUDr. Branislav Kopčan

MUDr. Branislav Kopčan


 
 
Marek Blaškovič

Marek Blaškovič

Peter Benca

Peter Benca

predseda miestnej volebnej komisie

predseda miestnej volebnej komisie

ustanovujúce zasadnutie

ustanovujúce zasadnutie


 
 
ustanovujúce zasadnutie

ustanovujúce zasadnutie


 

Virtuálny cintorín

www.virtualnycintorin.sk

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu

Obec Dežerice v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Dežerice - MUDr. Branislava Kopčana, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia. Odmena zástupcu starostu sa od 01.02.2019 určuje na sumu 100,00 eur mesačne.

http://www.cbs.sk/knihy/carovna-horna-nitra/

Pevný LTE internet

Vážení občania!
Telekomunikačná spoločnosť Slovanet v našej obci zaviedla pevný LTE internet. Najmodernejšia bezdrôtová technológia prináša mnohonásobne vyššiu rýchlosť a stabilné pripojenie. Cena programov je od dvanásť eur mesačne.
O zapojenie nového LTE internetu sa informujte alebo prihláste telefonicky na bezplatnom čísle 0800 608 608 alebo na internetovej stránke www.slovanet.sk/lte

Od 1.júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od 1 do 12 rokov.
Veríme, že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať organizované zločinecké skupiny, ktoré túto trestnú činnosť páchajú.
Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek – plomb, a akékoľvek podozrenie alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP – distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na:Noplyn@spp-distribucia.sk. Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.

SPP – distribúcia a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka