Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DežericeHľadať
 
 

Dobrovoľný hasičský zbor

Kontakt

Nová  doména  www.dhzdezerice.webnode.sk


 

Dobrovoľní hasiči


 

     Pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Dežerice,  620.výročia prvej písomnej zmienky o miestnej časti Vlčkovo a 120. výročia založenia ohňohasičského spolku v Dežericiach bola Obec Dežerice dňa 21.06.2008 hostiteľom okresnej hasičskej súťaže. Slávnostný nástup hasičských družstiev bola za účasti prezidenta Dobrovoľnej požairnej ochrany SR JUDr. Jozefa Minárika. Po slávnostnom pochode bola prezidentom dobrovoľnej požiarnej ochrany SR odovzdaná do rúk starostu obce pamätná zástava. Po odovzdaní sa hasičské družstvá presunuli na miestny futbalový štadión, kde prebiehala hasičská súťaž. Na prvom mieste po veľmi vyrovnanom priebehu súťaží sa umiestnili muži a ženy z Dežeríc. Vítazi postupujú do krajského kola.  

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

     10.mája 2008 sa uskutočnila okrsková súťaž hasičských družstiev žien a mužov o pohár starostu obce. Súťaž bola jednou z mnohých akcií konaných pri príležitosti 800.výročia prvej písomnej zmienky o obci Dežerice a tiež 80 narodenín dlhoročného okrskového a okresného funkcionára dobrovoľného hasičského zboru p.Jozefa Filina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

http://www.cbs.sk/knihy/carovna-horna-nitra/

Pevný LTE internet

Vážení občania!
Telekomunikačná spoločnosť Slovanet v našej obci zaviedla pevný LTE internet. Najmodernejšia bezdrôtová technológia prináša mnohonásobne vyššiu rýchlosť a stabilné pripojenie. Cena programov je od dvanásť eur mesačne.
O zapojenie nového LTE internetu sa informujte alebo prihláste telefonicky na bezplatnom čísle 0800 608 608 alebo na internetovej stránke www.slovanet.sk/lte

Od 1.júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od 1 do 12 rokov.
Veríme, že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať organizované zločinecké skupiny, ktoré túto trestnú činnosť páchajú.
Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek – plomb, a akékoľvek podozrenie alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP – distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na:Noplyn@spp-distribucia.sk. Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.

SPP – distribúcia a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka