Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DežericeHľadať
 
 

fotogaléria

Dovidenia milá škôlka, my už nie sme malí

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Týždeň plný zábavy

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Rozlúčka s predškolákmi

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Na výlete v Čiernej Lehote

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Využívanie digitálnej technológie v MŠ

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Cesta rozprávkovým lesom

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Ranč Čierny Peter

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Okresná športová olympiáda

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Na výlete v Látkovciach

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Deň detí

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Zlatý slávik

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Dežerická cifrovačka

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Prestupové skúšky do Súkromnej ZUŠ Ars Akademy

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Experimentovali sme s farbami

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Deň matiek

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Staviame my máje...

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Ďakujeme za kroje pre MŠ od p.Lenky Obstovej

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Učíme sa separovať

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Deň Zeme sme oslávili spolu s rodičmi

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Renovácia kuchyne v MŠ

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Vyšetrenie zraku prístrojom PlusoptiX A09

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Lesný pedagóg v MŠ

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Návšteva PZ SR v materskej škole

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Exkurzia v H a ZZ Bánovce

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Vyrobili sme Morenu pre Lišov Múzeum

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Osmijankova literárna záhrada v bánovskej knižnici

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Svetový deň vody

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Vynášanie Moreny

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Zážitkové učenie

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Marec mesiac knihy

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Prišlo k nám divadlo

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Karneval

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Príprava na karneval

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Projekt Veselé zúbky

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Valentínska diskotéka

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Koncert heligonkárov

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Radosti zimy

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Maškrty pre vtáčiky

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Maľovanie do snehu

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Boli sme vo hvezdárni

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Deň pre moje zvieratko

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Hurá, sneh

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Dedo Mráz

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Pod jedličkou

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Koledovali sme

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Od srdca k srdcu

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Predvianočné tvorivé dielne

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Mikuláš v MŠ

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Vianoce s Hudobníčkom

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Na hojdačke- divadlo

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Vôňa medovníkov

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Dychové nástroje

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Týždeň vedy a techniky na ZŠ Duklianska

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

letí, letí...šarkan letí

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Spievanie so Simsalala

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Otvorená hodina z tanečnej

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Koncert Deda Jara

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

babke a dedkovi

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Dopraváci

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Angličtina začíname

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Zoznamujeme sa s Vincom

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Takto oslavujeme...

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Tancuj, tancuj, vykrúcaj...

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

korytnačka Miloš

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Začíname-škôlka volá!

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

Právoplatné rozhodnutie - integrované povolenie č.1399-13386/2019/Med/373390112/Z5-SP pre prevádzku "Skládka odpadov - Dežerice II", prevádzkovateľa Dežerická EKO s.r.o.

Právoplatné rozhodnutie

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "SO 45 - Vodovod", ktorá je súčasťou hlavnej stavby "IBV Vyšovec" pre stavebníka Metropolitej s.r.o.

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "SO 45 - Vodovod"

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania líniovej stavby Radové domy Dežerice 4 b.j., stavebný objekt 2.2 Vonkajšie svetelné a silnoprúdové rozvody, stavebník Západoslovenská distribučná a.s. v zastúpení Oravex Slovakia s.r.o.

Verejná vyhláška

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu

Obec Dežerice v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Dežerice - MUDr. Branislava Kopčana, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia. Odmena zástupcu starostu sa od 01.02.2019 určuje na sumu 100,00 eur mesačne.

http://www.cbs.sk/knihy/carovna-horna-nitra/

Pevný LTE internet

Vážení občania!
Telekomunikačná spoločnosť Slovanet v našej obci zaviedla pevný LTE internet. Najmodernejšia bezdrôtová technológia prináša mnohonásobne vyššiu rýchlosť a stabilné pripojenie. Cena programov je od dvanásť eur mesačne.
O zapojenie nového LTE internetu sa informujte alebo prihláste telefonicky na bezplatnom čísle 0800 608 608 alebo na internetovej stránke www.slovanet.sk/lte

Od 1.júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od 1 do 12 rokov.
Veríme, že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať organizované zločinecké skupiny, ktoré túto trestnú činnosť páchajú.
Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek – plomb, a akékoľvek podozrenie alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP – distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na:Noplyn@spp-distribucia.sk. Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.

SPP – distribúcia a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka