Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DežericeHľadať
 
 

fotogaléria

Deň pre moje zvieratko

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Hurá, sneh

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Dedo Mráz

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Pod jedličkou

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Koledovali sme

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Od srdca k srdcu

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Predvianočné tvorivé dielne

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Mikuláš v MŠ

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Vianoce s Hudobníčkom

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Na hojdačke- divadlo

Vôňa medovníkov

Dychové nástroje

Týždeň vedy a techniky na ZŠ Duklianska

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

letí, letí...šarkan letí

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Spievanie so Simsalala

Otvorená hodina z tanečnej

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Koncert Deda Jara

babke a dedkovi

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Dopraváci

Angličtina začíname

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Zoznamujeme sa s Vincom

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Takto oslavujeme...

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Tancuj, tancuj, vykrúcaj...

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

korytnačka Miloš

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Začíname-škôlka volá!

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

http://www.cbs.sk/knihy/carovna-horna-nitra/

Pevný LTE internet

Vážení občania!
Telekomunikačná spoločnosť Slovanet v našej obci zaviedla pevný LTE internet. Najmodernejšia bezdrôtová technológia prináša mnohonásobne vyššiu rýchlosť a stabilné pripojenie. Cena programov je od dvanásť eur mesačne.
O zapojenie nového LTE internetu sa informujte alebo prihláste telefonicky na bezplatnom čísle 0800 608 608 alebo na internetovej stránke www.slovanet.sk/lte

Od 1.júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od 1 do 12 rokov.
Veríme, že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať organizované zločinecké skupiny, ktoré túto trestnú činnosť páchajú.
Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek – plomb, a akékoľvek podozrenie alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP – distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na:Noplyn@spp-distribucia.sk. Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.

SPP – distribúcia a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka