Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DežericeHľadať
 
 

História

    Prvý útulok pre deti  bol v Dežericiach založený už v roku 1947. Jeho otvorenie súviselo so vznikom Strojového družstva v Dežericiach, ktorého predsedom bol Pavol Kiš. Riaditeľ útulku  p. Milan Minárik, bol súčasne aj riaditeľom ZŠ v obci,až do roku 1955. O deti sa starala pestúnka, p.Etela Repková. V roku 1951 sa deti presťahovali z priestorov  školy pri evanjelickom kostole do bývalého notárskeho bytu. Od roku 1955 bola riaditeľkou MŠ p. Božena Buchelová, rod. Mišáková a pestúnkou p.Anna Predanocyová. Variť sa v zariadení začalo až o 20 rokov neskôr a po prvej kuchárke, p. Gunárovej, dlhé roky varila p. Predanocyová. Neskôr, keď bol vtedajší miestny národný výbor presťahovaný do novopostaveného kultúrneho domu, sa priestory MŠ upravili do dnešnej podoby. Nakoľko budova, v ktorej sa materská škola nachádza bola postavená v roku 1932, je potrebné ju neustále rekonštruovať a obnovovať. Od roku 1989 do roku 2015 bola riaditeľkou p. Janka Valisková.

 šk.rok 1952/53                                                                                    šk. rok 1958/59

 

 

 

 

 

 šk.rok 1964/65                                                                                    šk.rok 1975/76

 

 

 

 

 

 

 

 

šk. rok 1982/83

šk.rok 1995/96

 

 

 

 


 

http://www.cbs.sk/knihy/carovna-horna-nitra/

Pevný LTE internet

Vážení občania!
Telekomunikačná spoločnosť Slovanet v našej obci zaviedla pevný LTE internet. Najmodernejšia bezdrôtová technológia prináša mnohonásobne vyššiu rýchlosť a stabilné pripojenie. Cena programov je od dvanásť eur mesačne.
O zapojenie nového LTE internetu sa informujte alebo prihláste telefonicky na bezplatnom čísle 0800 608 608 alebo na internetovej stránke www.slovanet.sk/lte

Od 1.júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od 1 do 12 rokov.
Veríme, že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať organizované zločinecké skupiny, ktoré túto trestnú činnosť páchajú.
Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek – plomb, a akékoľvek podozrenie alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP – distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na:Noplyn@spp-distribucia.sk. Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.

SPP – distribúcia a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka