Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DežericeHľadať
 
 

História

 

Prvý útulok pre deti  bol v Dežericiach založený už v roku 1947. Jeho otvorenie súviselo so vznikom Strojového družstva v Dežericiach, ktorého predsedom bol Pavol Kiš. Riaditeľ útulku  p. Milan Minárik bol súčasne aj riaditeľom ZŠ v obci až do roku 1955. O deti sa starala pestúnka, p.Etela Repková. V roku 1951 sa deti presťahovali z priestorov  školy pri evanjelickom kostole do bývalého notárskeho bytu. Od roku 1955 bola riaditeľkou MŠ p. Božena Buchelová a pestúnkou p.Anna Predanocyová. Variť sa v zariadení začalo až o 20 rokov neskôr a po prvej kuchárke, p. Gunárovej, dlhé roky varila p. Predanocyová. Neskôr, keď bol vtedajší miestny národný výbor presťahovaný do novopostaveného kultúrneho domu, sa priestory MŠ upravili do dnešnej podoby. Nakoľko budova, v ktorej sa materská škola nachádza bola postavená v roku 1932, je potrebné ju neustále rekonštruovať a obnovovať. Od roku 1989 do roku 2015 bola riaditeľkou p. Janka Valisková. Od septembra roku 2012 bola prevádzka materskej školy rozšírená na 1,5 triedy, s počtom detí 31. V roku 2018 sa počet obyvateľov v Dežericiach zvýšil na 950. Z toho dôvodu obec začala s prístavbou MŠ a zvýšila jej kapacitu na 2 triedy, s počtom detí 37.  Od roku 2016  do roku 2018 bola riaditeľkou materskej školy Mgr. Ľubica Raganová.

 šk.rok 1952/53                                                                                    šk. rok 1958/59

 

 

 

 

 

 šk.rok 1964/65                                                                                    šk.rok 1975/76

 

 

 

 

aaa.jpg

 

 

šk. rok 1982/83

šk.rok 1995/96

                 

              

                

 

 

 

 

 

 

Interiér MŠ v roku 1980

 

Koledovali sme 185.jpg

Koledovali sme 183.jpg

 

Interiér MŠ po roku 2000

 

IMG_2567.jpg

IMG_2553.jpgIMG_2542.jpgIMG_2537.jpgIMG_2534.jpgIMG_2530.jpg

A.jpg

 

Prístavba 2018

 

i_5218128.jpg37346153_1071297363028297_323652861227433984_n.jpg

i_5221536 – kópia.jpg

 

Vytvorenie priestorov pre 2 triedy v r. 2019

 

P1140276.JPG

P1140272.JPG

P1140270.JPG

P1140072.JPG

P1140070.JPG

P1140069.JPG

 

Rekonštrukcia umyvárne v lete 2019

 

P1180637.JPG

P1180639.JPG

P1180658.JPG

P1180711.JPG

P1180763.JPG

P1180787.JPG

P1180987.JPG

P1180988.JPG

P1180990.JPG


 

Virtuálny cintorín

www.virtualnycintorin.sk

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu

Obec Dežerice v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Dežerice - MUDr. Branislava Kopčana, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia. Odmena zástupcu starostu sa od 01.02.2019 určuje na sumu 100,00 eur mesačne.

http://www.cbs.sk/knihy/carovna-horna-nitra/

Pevný LTE internet

Vážení občania!
Telekomunikačná spoločnosť Slovanet v našej obci zaviedla pevný LTE internet. Najmodernejšia bezdrôtová technológia prináša mnohonásobne vyššiu rýchlosť a stabilné pripojenie. Cena programov je od dvanásť eur mesačne.
O zapojenie nového LTE internetu sa informujte alebo prihláste telefonicky na bezplatnom čísle 0800 608 608 alebo na internetovej stránke www.slovanet.sk/lte

Od 1.júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od 1 do 12 rokov.
Veríme, že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať organizované zločinecké skupiny, ktoré túto trestnú činnosť páchajú.
Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek – plomb, a akékoľvek podozrenie alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP – distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na:Noplyn@spp-distribucia.sk. Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.

SPP – distribúcia a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka