Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DežericeHľadať
 
 

Kultúra

Kultúrno-spoločenské podujatia

 

     Obec Dežerice žije pestrým kultúrnym životom. Všetky akcie poriadame v spolupráci s materskou školou, klubom dôchodcov, SZZ Dežerice a s Dobrovoľným hasičským zborom. Obnovili sme tradíciu fašiangov a stavania mája, ktoré sú spojené so spevom. Na Deň matiek nám každoročne materská škola pripraví krásne vystúpenie plné spevu, tanca a hraných scénok. Do programu sa zapájajú aj staršie deti.  Máme veľký areál materskej školy. Začiatkom júna na Medzinárodný deň detí čakajú všetky deti   rôzne súťaže, hry, ale hlavne sladkosti. Viac ako tridsaťročnú tradíciu majú v obci výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré sa konajú v kultúrnom dome. Tradíciou je aj stretnutie dôchodcov s funkcionármi obce v mesiaci október. V predvianočnom čase je pre deti pripravený Mikuláš a pre všetkých občanov ekumenické stretnutie, ktoré nesie názov "Od srdca k srdcu". V programe vystupujú deti z materskej školy a spevokoly oboch vierovyznaní. Občania prichystajú malé občerstvenie a spoločne si zaspievajú.


 

10. výročie založenia zo JDS v Dežericiach

Dňa 22. októbra 2011 sa uskutočnilo v našej obci spoločné posedenie, ktoré zorganizovala ZO Jednoty dôchodcov v Dežericiach pri príležitosti 10. výročia založenia ZO JDS v Dežericiach. Celú akciu moderovala predsedníčka ZO JDS Dežerice Marta Melušová. Pozvaní boli dôchodcovia z okolitých obcí, ktorí mali pripravený program. Na úvod vystúpili deti Materskej školy Dežerice pod vedením riaditeľky MŠ Janky Valiskovej. Následne už vystupovali dôchodcovia z okolitých obcí. 


 

Adventný večer

Prajem Vám, nech sa zažne láskou a nehou srdce každé,

nech ste všetci doma spolu, nech nechýba nik u stola,

nech prežijete všetky budúce dni v šťastí vospolok po celý rok.

 

Dňa 18.decembra 2010 usporiadala Obec Dežerice tradičný adventný večer "Od srdca k srdcu". V krásnom programe vystúpili deti Materskej školy Dežerice,  deti zo Súkromnej umeleckej školy z Bánoviec nad Bebravou, evanjelický a.v. spevokol Podlužany, detský spevokol Radostné srdiečka, rímsko-katolícky spevokol Dežerice, bratia Kovaličkoví a deti zo základných škôl. Na záver krásneho programu sme si všetci zaspievali Tichú noc.


 

Zaduj víchor, vločky splaš! Nech už je tu Mikuláš!

Ľavá nôžka, pravá nôžka, nakuknem mu do batôžka

a pomôžem vybaliť. Zaplníme celý byt.

 

Dňa 04.decembra 2010 pripravila obec Dežerice pre malých aj veľkých stretnutie s Mikulášom. Počasie bolo krásne. Všetko bolo poprášené malou vrstvou snehu, mráz farbil líčka. Mikuláš spolu s anjelom prišli na koči, ktoré ťahali koníky. Po slávnostnom rozsvietení vianočného stromčeka deti obkolesili altánok, v ktorom bol Mikuláš s anjelom a postupne prichádzali k nemu, aby mu zarecitovali alebo zaspievali.   Pre všetkých bol pripravený teplý čaj na zohriatie. Deti sa mohli povoziť aj na koči a zároveň niektorí vyskúšali, ako sa dá šmýkať v zime na šmýkalke. Domov všetci odchádzali možno trošku premrznutí, ale s predvianočnou náladou a peknými zážitkami.  


 

Predvianočné tvorivé dielne

     Dňa 27.11.2010 sa v kultúrnom dome v Dežericiach konali "Predvianočné tvorivé dielne". Pani Eva Leipertová pripravila medovníčky, na ktoré sa deti veľmi tešili a mohli si ich vyzdobiť. P. Anna Mikulíková a p. Jozef Kardoš piekli oblátky. Naše dôchodkyne pripravovali vianočné ikebany, Evka Rybárová ukázala deťom ako sa dajú vyrobiť krásne šperky, Janko Chudoba st. nám priblížil výrobu zvončeka z vosku, ktorý sa dá použiť ako vianočná výzdoba. Tento rok nás prišli svojimi prácami potešiť študenti a pedagogickí zamestnanci SOŠ Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou, ktorí vyrábali krásne košíky z papiera a zvončeky. V celej sále vládla krásna predvianočná nálada. 

 

 


 

Október - Mesiac úcty k starším

Človek mnohokrát opeknie, keď príde staroba.

Ruka v urputnú päsť sa nezatne,

ale pokojná spočinie  na pleciach mládeže.

V srieň vlasov pousmiata zablysne sa lúče žiar,

ako polia snehové nad nimi nekonečne belasie.

Človek mnohokrát opeknie, keď príde staroba ...

 

Október je Mesiac úcty k starším. Dňa 15. októbra 2010 sa uskutočnilo stretnutie dôchodcov s funkcionármi obce. Po príhovore starostu obce vystúpili so svojim programom deti materskej školy. Starosta obce privítal právneho zástupcu obce JUDr. Ctibora Stachu, ktorý oboznámil občanov s problémami obce. V kultúrnom programe ďalej vystúpila rodina Kovaličková a heligonkári z Dežeríc.    


 

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2010

Aj napriek nepriazni počasia sa nám aj tento rok podarilo usporiadať výstavu ovocia, zeleniny a kvetov, ktorá sa konala 2. a 3. októbra 2010. Na výstave nechýbal kútik materskej školy, ktorý ná ako vždy potešil.  Vystavovatelia si sami upravili svoje exponáty na stoloch a išlo im to veľmi dobre. Konečný dojem  bol podľa slov návštevníkov veľmi dobrý. Výstava sa im veľmi páčila. Na výstave sa predstavili aj študenti a pedagogickí zamestnanci SOU Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou umeleckým vyrezávaním. Touto cestou ďakujeme Elenke Černákovej za celkovú prípravu výstavy a všetkým vystavovateľom za prinesené exponáty. 


 

Fašiangy

 Ešte nedávno sme mali vianočnú výzdobu a už sú tu fašiangy. Sobota pred popolcovou stredou už tradične patrila aj napriek nepriaznivému počasiu maskám. Fašiangový sprievod rozveselil celú obec. Vo večerných hodinách usporiadal Dobrovoľný hasičský zbor v Dežericiach fašiangovú zábavu v priebehu ktorej symbolicky pochovali basu.  

fašiangysprievod masiek 

 

 

 

 

 

tanec s maskamifašiangy 


 

Stavanie mája

Stavanie májov

     A je tu 30. apríl, ktorý tradične patrí stavaniu májov. Tento rok sa zapojili aj deti z materskej školy. V doobedňajších hodinách so spevom na perách vykročili smerom k parčíku, kde pokračovali zdobením mája farebnými stužkami. Vo večerných hodinách sa zišli občania a dežerická kapela najskôr pred Obecným úradom v Dežericiach, neskôr pred Obecným domom vo Vlčkove. Stavanie májov sprevádzala hudba a spev, niektorí si aj zatancovali.  

zdobenie májazdobenie mája

 

 

 

 

 

 

zdobenie májadeti z materskej školy

 

 

 

 

 

 

májstavanie mája - Dežerice

 

 

 

 

 

 

 

 

dežerická kapelastavanie mája - Vlčkovo

 

 

 

 

 

 

 


 

Deň matiek

Všetky kvety do rúk mám
vkladám ako drahokam
za ich lásku plnú nehy,
za zelené detské brehy,
za ich štedrosť, starosť v hlave,
za dni šťastné, za dni hravé,
za rozprávku nad kolískou,
za to, že vždy stáli blízko,
aby si nás pohladili –
naše mamy – nežné víly.
    Týmito krásnymi veršami sa začal program ku Dňu matiek, dňa 10.mája 2009, ktorý si pripravili deti z Materskej školy Dežerice. Svojim programom, ktorý s nimi nacvičili pani riaditeľka Janka Valisková a pani učiteľka Jarka Gerbelová potešili srdiečka všetkých prítomných. Medzi jednotlivými vystúpeniami vypĺňal čas pán Rybár Jozef so svojimi priateľmi spevom a hrou na  heligónkach. 
deti MŠdeti MŠ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
deti MŠdeti MŠ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
deti MŠheligonkári
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
deti MŠdeti MŠ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
deti MŠrodičia

 


 

MDD

Blížil  sa 1.jún Medzinárodný deň detí. Deti sa už nemohli dočkať. Obec Dežerice a Materská škola Dežerice pripravili 30.mája 2009 pre deti "Deň plný hier" v areáli materskej školy. No počasie nám neprialo a tak sa akcia preložila. Nakoľko sa počasie cez týždeň zlepšilo, rozhodli sme sa, že deň detí pripravíme v piatok 5.júna o 14,00 hod.  Pán Peter Viktorín pripravil pre deti prekvapenie - nafukovací hrad a jazdu na štvorkolkách a Jožko Rybár priviezol veľký traktor, na ktorý si deti mohli vyliezť a vyskúšať si, aký je pohľad z hora.. Niektoré firmy a živnostníci z Dežeríc priniesli pre deti sponzorské dary, za ktoré im ďakujeme. 

MDDMDD

 

 

 

 

 

 

MDDMDD

 

 

 

 

 

 

MDDMDD

 

 

 

 

 

 

MDDMDD

 

 

 

 

 

 

MDDMDD

 

 

 

 

 

 

MDD

 

 

  MDD

 

                                        

 

 

 

 

  


 

     Dňa 28.augusta 2009 sa pred Obecným úradom konal pietny akt kladenia venca pri príležitosti 65. výročia Slovenského národného povstania. Pietneho aktu sa zúčastnil aj predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ing. Ján Holička.

kladenie venca

kladenie vencakladenie vencakladenie venca


 

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov v roku 2008

Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata, premaľúva celý sad....

ZO SZZ a Obec Dežerice usporiadali v dňoch 27. a 28. septembra 2008 tradičnú výstavu ovocia, zeleniny a kvetov. Rok 2008 je rokom dobrej úrody ovocia a zeleniny, čo bolo vidieť aj na prinesených exponátoch. Prinesené exponáty si mohli občania naaranžovať sami, no väčšina to nechala na naše tohtoročné aranžérky Majku Mikulovskú a Elenku Černákovú. Návštevníci mohli ochutnať aj domáci chlieb, ktorý upiekla  Milka Chudobová  a Martinka Kardošová pripravila chutný šalát.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Október mesiac úcty k starším - stretnutie dôchodcov

 Dňa 15.októbra sa pri príležitosti októbra - "Mesiaca úcty k starším" uskutočnilo v kultúrnom dome tradičné stretnutie dôchodcov s funkcionármi obce.

Mesiac október býva venovaný úcte k starším, ako malé zadosťučinenie za ich celoživotnú prácu a úsilie. Po príhovore starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva sa rozprúdila živá debata o aktuálnych problémoch v obci. Našich dôchodcov prišli potešiť svojimi pesničkami a tancom deti Materskej školy Dežerice. O dobrú náladu a do tanca hrala dychová hudba Boboťanka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

Mikuláš

Tak sa deti dočkali...

     "Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš, povedz mi Mikuláš, čo v tom vreci máš..."

Takéto a podobné básničky a pesničky zazneli 6.decembra 2008 po príchode Mikuláša a rozsvietení vianočného stromčeka v altánku pri Obecnom úrade. Deti sa predbiehali, kto skôr zaspieva alebo zarecituje. Mikuláš ich za to odmenil sladkou odmenou, milým úsmevom a prívetivým slovom. Nakoľko sa vonku ochladilo, bol pripravený čaj na zohriatie. Domov odchádzali všetci spokojní, predvianočne naladení a hlavne s úsmevom na tvári.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Od srdca k srdcu

"Možete mať tisíc prianí, v novom roku verte snom. Nech láska, zdravie, šťastie v dlani dáva svetlo Vašim dňom!" 

Dňa 20. decembra 2008 usporiadala Obec Dežerice tradičný adventný večer "Od srdca k srdcu". V programe vystúpili deti Materskej školy Dežerice a deti ZŠ, žiaci ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou a Evanjelický a.v. spevokol Podlužany, ktorý prišiel aj s detským spevokolom "Radostné srdiečka".  Sála bola naplnená do posledného miestečka a všetci prítomní si mohli vychutnať pravú adventnú atmosféru. Tento šiesty ročník sa niesol v znamení dojemných vystúpení detí. Veď advent by mal byť najmä o nich.  Pre všetkých účinkujúcich bolo v malej sále pripravené malé občerstvenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                    


 

Nenašli sa žiadne akcie

Virtuálny cintorín

www.virtualnycintorin.sk

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu

Obec Dežerice v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Dežerice - MUDr. Branislava Kopčana, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia. Odmena zástupcu starostu sa od 01.02.2019 určuje na sumu 100,00 eur mesačne.

http://www.cbs.sk/knihy/carovna-horna-nitra/

Pevný LTE internet

Vážení občania!
Telekomunikačná spoločnosť Slovanet v našej obci zaviedla pevný LTE internet. Najmodernejšia bezdrôtová technológia prináša mnohonásobne vyššiu rýchlosť a stabilné pripojenie. Cena programov je od dvanásť eur mesačne.
O zapojenie nového LTE internetu sa informujte alebo prihláste telefonicky na bezplatnom čísle 0800 608 608 alebo na internetovej stránke www.slovanet.sk/lte

Od 1.júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od 1 do 12 rokov.
Veríme, že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať organizované zločinecké skupiny, ktoré túto trestnú činnosť páchajú.
Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek – plomb, a akékoľvek podozrenie alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP – distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na:Noplyn@spp-distribucia.sk. Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.

SPP – distribúcia a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka