Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DežericeHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Dežerice » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 16-30 z 141
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
242018Obec DežericeZmluva o výpožičke č.KRHZ-TN-255-023/2018Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky0,00 €15.11.201818.10.2023
232018Obec DežericeZmluva č.PHZ-OPK1-2018-002879 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SRRekonštrukcia požiarnej zbrojnice Dežerice29 989,03 €14.11.2018nestanovený
222018Obec DežericeDodatok č.1 k Zmluve o dieloZmena termínu ukončenia prác0,00 €13.10.2018nestanovený
212018Peter KucharčíkDodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstvaZmena podmienok dohodnutých v zmluve, a to z dôvodu, že oprávnená osoba postúpila svoje práva a povinnosti na odberateľa a formou kúpnej zmluvy postúpila na odberateľa svoje zberné nádoby0,00 €2.10.2018nestanovený
202018Obec DežericeZmluva o spolupráci a Kúpna zmluvaZabezpečovanie pre odberateľa dodávku ovocia, zeleniny a čerstvej ovocnej a zeleninovej šťavy, ovocného pyré, sušených lupienkov0,00 €21.9.2018nestanovený
192018Obec DežericeDodatok ponuka FirmaKomfortPlyn Plusdodávka plynu dodávateľom odberateľovi na základe Zmluvy pre všetky odberné miesta odberateľa definované v prílohe č.30,00 €15.9.2018nestanovený
182018Obec DežericeZmluva o dieloPrístavba materskej školy v rozsahu podľa projektu pre stavebné povolenie "Prístavba materskej školy" 141 657,82 €19.7.2018nestanovený
172018Obec DežericeZmluva o spracúvaní osobných údajovSpracúvanie osobných údajov v rozsahu, na účel a za podmienok uvedených v tejto Zmluve a v Hlavnej zmluve 0,00 €17.7.2018nestanovený
162018Obec DežericeZmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkovZabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci0,00 €5.7.2018nestanovený
152018Alfredo ProcaccioNájomná zmluvaPrenájom nehnuteľností - prenechanie do užívania za účelom vybudovania a prevádzkovania prírodného ekologického areálu s názvom Detské kráľovstvo 200,00 € (jednotková)5.7.201830.6.2038
142018Obec DežericeZmluva o kontrolnej činnostiVkonávateľ kontroly sa zaväzuje vykonať každoročne nestranné zistenie stavu detského ihriska 230,00 €5.7.2018nestanovený
132018Pavol Gomboš P&P import s.r.o.Zmluva o vykonávaní zberu a výkupu vyhradeného prúdu odpadu na území obce DežericeVykonávanie zberu vyhradeného prúdu odpadu kód odpadu 200101 papier a lepenka formou mobilného ambulantného výkupu od obyvateľstva obce a preprava tohto papiera na ďalšie zhodnotenie0,00 €5.7.2018nestanovený
122018Ing. Igor šlosárKúpna zmluvaNehnuteľnosť parcela č. 99/3 o výmere 42 m2 k.ú. Vlčkovo 210,00 €26.6.2018nestanovený
2018/0413Obec DežericeZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie na akciu Dežerická cifrovačka1 000,00 €15.6.2018nestanovený
112018Mgr. Art. František ChudobaZmluva o dieloPropagácia kultúrnej akcie "Dežerická cifrovačka" 650,00 €18.5.2018nestanovený
Položky 16-30 z 141
ÚvodÚvodná stránka