Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DežericeHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Dežerice » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 31-45 z 132
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
32018Obec DežericeDohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času č.OŠM-115/196/2018Úprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania detí v CVČ Bánovce nad Bebravou 240,00 €20.1.2018nestanovený
22018Západoslovenská distribučná a.s.Zmluva o zriadení vecných bremien ev.č. oprávneného: 17/1259/1713300008-ZoS/VBzriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy 0,00 €5.1.2018nestanovený
12018Západoslovenská distribučná a.s.Kúpna zmluva ev.č. kupujúceho: 17/1258/1713300008-ZoS/KZ_P_TSpozemok parcela č. 2158/4 o výmere 35 m2 100,00 €5.1.2018nestanovený
162017ARCHITEKT PAULEN, s.r.o.Zmluva o dielo - dodatok č. 1Nahradenie pôvodného termínu vypracovania a odovzdania diela, nový termín je termín dokončenia čistopisu zmeny územného plánu do 4 týždňov po schválení zmeny územného plánu v obecnom zastupiteľstve0,00 €28.12.2017nestanovený
152017Obec DežericeKúpna zmluvaodkúpenie pozemkov pod futbalovým ihriskom5 011,68 €21.12.2017nestanovený
142017Obec DežericeZmluva o poskytnutí služieb podľa §269 ods.2 Obchodného zákonníkaSlužby súvisiace so zabezpečením asanácie trvalo trávnatých porastov a ostatných plôch, ako je vyčistenie pozemkov od krovín, konárov, úprava terénu, vypilovanie, vysekávanie0,00 €6.12.2017nestanovený
132017Obec DežericeDohoda o preložke plynárenského zariadeniaPreložka plynárenského zariadenia STL2 plynovod D63, 280 kPa - ID222398 nachádzajúceho sa v obci Dežerice na pozemkoch parcela č. 250,251 k.ú. Dežerice0,00 €8.12.2017nestanovený
12/2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Dodatok č. 3 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/07/07468/15 uzatvorenej dňa 29.7.2015Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejný vodovod SO 04-Vodovod PE D110 HDPE D110 dĺžka 122,5m0,00 €6.12.2017nestanovený
11/2017Obec DežericeDohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného časuzabezpečenie záujmového vzdelávania detí v Centre voľného času 144,00 €28.11.201731.12.2017
102017Obec DežericeDodatok z zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebVerejná telefónna služba - biznis linka 038768231419,99 € (jednotková)20.10.2017nestanovený
92017Obec DežericeZmluva o prevode vodná stavba SO 04 - Vodovod PE D1101,00 €13.9.2017nestanovený
82017Bánovská Regionálna rozvojová agentúraZmluva o dieloVypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z MV SR - hasičská zbrojnica 250,00 €31.8.2017nestanovený
72017MAPA Slovakia Digital s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Dežerice_01sprístupnenie elektronických služieb katastra, implementovať a importovať digitálne mapy a databázy 876,00 €23.6.2017nestanovený
201701ARCHITEKT PAULEN, s.r.o.Zmluva o dieloZmena územného plánu obce Dežerice6 120,00 €27.5.201731.12.2017
62017Mgr. Art. František ChudobaZmluva o dieloPropagácia kultúrnej akcie Dežerická cifrovačka 650,00 €19.5.2017nestanovený
Položky 31-45 z 132
ÚvodÚvodná stránka