Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DežericeHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Dežerice » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 31-45 z 141
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
102018Obec DežericeKúpna zmluva100 ks bavlnených vrecúšok s rozmermi 20c30cm plnené čerešňovými kôstkami 750g, s návodom, hnedou papierovou taškou s logom "Dežerická cifrovačka" 10.ročník 500,00 €18.5.2018nestanovený
92018Obec DežericeDarovacia zmluvaSponzorské pre kultúrne podujatie "Dežerická cifrovačka" 200,00 €18.5.2018nestanovený
82018Obec DežericeZmluva o poskytovaní audítorských služiebaudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.20182 300,00 €27.4.2018nestanovený
72018Estera ŠikováKúpna zmluvaNehnuteľnosť parcela č. 735 o výmere 82 m21,00 €3.5.2018nestanovený
38149Obec DežericeZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRPoskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Dežerice, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odborná príprava členov, zabezpečenie servisu3 000,00 €12.4.2018nestanovený
62018Global Network Systems, s.r.o. Dubnica nad VáhomZmluva o poskytovaní verejných služieb č.642939-1Sprístupnenie a poskytovania pripojenia do siete internet a služby s tým súvisiace5,00 €5.4.2018nestanovený
52018Global Network Systems, s.r.o. Dubnica nad VáhomNájomná zmluva2 ks reklamná plachta umiestnená na existujúcom zábradlí0,00 €5.4.2018nestanovený
148054Obec DežericeZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRPoskytnutie a použitie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO1 400,00 €24.3.2018nestanovený
42018Obec DežericeZmluva o spolupráci pri zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalovspolupráca pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci a vykonať s tým činnosti dohodnuté v tejto Zmluve s odbornou starostlivosťou a za určených podmienok0,00 €1.2.2018nestanovený
32018Obec DežericeDohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času č.OŠM-115/196/2018Úprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania detí v CVČ Bánovce nad Bebravou 240,00 €20.1.2018nestanovený
22018Západoslovenská distribučná a.s.Zmluva o zriadení vecných bremien ev.č. oprávneného: 17/1259/1713300008-ZoS/VBzriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy 0,00 €5.1.2018nestanovený
12018Západoslovenská distribučná a.s.Kúpna zmluva ev.č. kupujúceho: 17/1258/1713300008-ZoS/KZ_P_TSpozemok parcela č. 2158/4 o výmere 35 m2 100,00 €5.1.2018nestanovený
162017ARCHITEKT PAULEN, s.r.o.Zmluva o dielo - dodatok č. 1Nahradenie pôvodného termínu vypracovania a odovzdania diela, nový termín je termín dokončenia čistopisu zmeny územného plánu do 4 týždňov po schválení zmeny územného plánu v obecnom zastupiteľstve0,00 €28.12.2017nestanovený
152017Obec DežericeKúpna zmluvaodkúpenie pozemkov pod futbalovým ihriskom5 011,68 €21.12.2017nestanovený
142017Obec DežericeZmluva o poskytnutí služieb podľa §269 ods.2 Obchodného zákonníkaSlužby súvisiace so zabezpečením asanácie trvalo trávnatých porastov a ostatných plôch, ako je vyčistenie pozemkov od krovín, konárov, úprava terénu, vypilovanie, vysekávanie0,00 €6.12.2017nestanovený
Položky 31-45 z 141
ÚvodÚvodná stránka