Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DežericeHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Dežerice » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 46-60 z 132
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
20170273Obec DežericeZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie na akciu Dežerická cifrovačka1 400,00 €8.6.2017nestanovený
37247Obec DežericeZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRDotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO3 000,00 €7.6.2017nestanovený
201703Obec DežericeDoplnok č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 30.04.2012Účastníkom zmluvy sa stáva s účinnosťou od 01.04.2017Obec Podlužany, IČO 003109300,00 €16.3.2017nestanovený
5/2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. NitraDodatok č. 2 k zmluve o prevádzkovaní č.40/07/07468/15 uzatvorenej dňa 29.07.2015Zabezpečenie prevádzkovania verejného vodovodu Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. v rozsahu: Verejný vodovod HDPE D110 dĺžka 350,0m ako súčasť stavby IBV Petrov-Dežerice0,00 €1.4.2017nestanovený
O/03/2017METAL SERVIS Recycling s.r.o.Zmluva o dieloOdberateľ zabezpečí zber a prepravu zhromažďovaného odpadu - elektroodpadov, použitých prenosných batérií a akumulátorov0,033 € (jednotková)3.3.2017nestanovený
42017Obec DežericeZmluva o Elektronických službáchúprava práv a povinnosti banky a klienta pri poskytovaní elektronických služieb k bankovým produktom za podmienok a v rozsahu dohodnutom v zmluve0,00 €3.3.2017nestanovený
32017Obec DežericeZmluva o účte Komunalposkytnutie Účtu Komunal - vedenie účtu a poskytnutie elektronických služieb k účtu0,00 €2.3.2017nestanovený
1713300008-ZoSObec DežericeZmluva o spoluprácivzájomná spolupráca pri výstavbe elektroenergetických stavieb a zariadení uvedených nižšie potrebných pre zabezpečenie realizácie pripojenia stavby žiadateľa IBV Bulharova, Dežerice k distribučnej sústave0,00 €2.3.2017nestanovený
22017Obec DežericeDohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného časuÚprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania detí v Centre voľného času so sídlom Andreja Kmeťa 530/8, Bánovce nad Bebravou 180,00 €2.3.2017nestanovený
12017Obec DežericeZmluva o prevodePrevod vodnej stavby "Predĺženie vodovodu" IBV Petrov Dežerice1,00 €9.2.2017nestanovený
152016Obec DežericeDohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného časuÚprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania detí v Centre voľného času so sídlom Andreja Kmeťa 530/8, Bánovce nad Bebravou 108,00 €13.12.201631.12.2016
142016Obec DežericeZmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkovzabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci 0,00 €13.12.2016nestanovený
13/2016Obec DežericeZmluva o budúcej zmluvezáujem uzatvoriť zmluvu s obcou vo veci zabezpečenia združeného nakladania s oddelene vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu. Budúca zmluva sa bude týkať nasledovných vyhradených prúdov odpadu: elektroodpad, použité batérie a akumulátory, odpady z obalov, odpadové pneumatiky a odpady z neobalových výrobkov 0,00 €5.11.2016nestanovený
ZLP-2016-0179-miniDCOM++Obec DežericeZmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráciDEUS sa zaväzuje poskytovať Obci Dežerice služby aplikačných modulov IS DCOM pre zabezpečenie služby všeobecné podanie a 7 elektronických služieb samosprávy vrátane služieb integrácie na spoločné moduly Ústredného portálu verejnej správy za účelom realizácie elektronickej komunikácie podľa zákona o e-Governmente0,00 €27.10.2016nestanovený
12/2016Igor KurtišZámenná zmluvazámena nehnuteľností v areáli bývalého PD1,00 €18.10.2016nestanovený
Položky 46-60 z 132
ÚvodÚvodná stránka