Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DežericeHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Dežerice » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 61-75 z 132
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
11/2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. NitraDodatok č.1 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/07/07468/15 uzatvorenej dňa 29.7.2015Rozšírenie verejného vodovodu HDPE 100 D 110x6,6 dĺžky 139,0 m0,00 €30.9.2016nestanovený
102016Obec DežericeKúpna zmluvapozemky parcela E č. 509/1 orná pôda a parcela E č. 509/2 orná pôda k.ú.Dežerice v 1/1 k.ú.Dežerice 1,00 €27.8.2016nestanovený
9/2016Stavebná mechanizácia s.r.o.Dodatok č. 2 k Zmluve o dieloZmena Zmluvy o dielo zo dňa 13.05.2016 na stavbu Stavebné úpravy na stavbe: kultúrny dom s Obecným úradom Dežerice - Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu s Obecným úradom zateplením 137 650,70 €17.8.2016nestanovený
301308INSA s.r.o. Sereď, Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi uzatvorená v zmysle ust. §269 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisovodber vyzbieraných použitých akumulátorov a batérií z územia obce a odvoz k spracovateľovi/recyklátorovi 0,00 €4.8.2016nestanovený
2016/EE/01/018STRABAG s.r.o.Zmluva o dielo č.2016/EE/01/018Oprava miestnych komunikácií v obci Dežerice29 561,29 €1.7.2016nestanovený
26085Obec DežericeZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR dotácia určená a účelovo viazaná na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Dežerice2 000,00 €24.6.2016nestanovený
8/2016Stavebná mechanizácia s.r.o.Dodatok č.1 k Zmluve o dieloZmena Zmluvy o dielo zo dňa 13.05.2016 na stavbu:Stavebné úpravy na stavbe: Kultúrny dom s Obecným úradom Dežerice - Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu s Obecným úradom zateplením 0,00 €16.6.2016nestanovený
10052016Mgr. Art. František ChudobaZmluva o dieloPropagácia kultúrnej akcie "Dežerická cifrovačka" 650,00 €11.5.2016nestanovený
7/2016Obec DežericeZmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovzabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci 0,00 €14.6.2016nestanovený
6/2016Obec DežericeZmluva o spolupráciZriadenie a prevádzkovanie systémov združeného nakladania s vyhradenými prúdmi odpadu okrem iného s elektroodpadmi OEEZ, s použitými prenosnými batériami a akumulátormi BaA0,00 €31.5.2016nestanovený
1610376Obec DežericeZmluva o vysporiadaní nárokov výkonných umelcov a výriobcov podľa Autorského zákonaVerejný prenos prostredníctvom technického zariadenia - rozhlasu na verejnom priestranstve v obci Dežerice0,00 €26.3.2016nestanovený
5/2016Obec DežericeZmluva o zriadení spoločného obecného úradu a Doplnok č. 2 k ZmluveÚčastníkom zmluvy sa stáva Obec Dežerice s účinnosťou od 01.05.20160,48 € (jednotková)1.5.2016nestanovený
42016DEREON s.r.o.Zmluva o dielo"Vybudovanie kamerového systému v obci Dežerice"13 006,80 €20.5.2016nestanovený
32016Obec DežericeZmluva o grantovom účteúčet výlučne pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Environmentálneho fondu0,00 €19.5.2016nestanovený
22016Stavebná mechanizácia s.r.o.Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536Stavebné úpravy na stavbe: kultúrny dom s Obecným úradom Dežerice - Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu s Obecným úradom zateplením  120 162,00 €14.5.201631.12.2016
Položky 61-75 z 132
ÚvodÚvodná stránka