Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DežericeHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Dežerice » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 61-75 z 141
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
32017Obec DežericeZmluva o účte Komunalposkytnutie Účtu Komunal - vedenie účtu a poskytnutie elektronických služieb k účtu0,00 €2.3.2017nestanovený
1713300008-ZoSObec DežericeZmluva o spoluprácivzájomná spolupráca pri výstavbe elektroenergetických stavieb a zariadení uvedených nižšie potrebných pre zabezpečenie realizácie pripojenia stavby žiadateľa IBV Bulharova, Dežerice k distribučnej sústave0,00 €2.3.2017nestanovený
22017Obec DežericeDohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného časuÚprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania detí v Centre voľného času so sídlom Andreja Kmeťa 530/8, Bánovce nad Bebravou 180,00 €2.3.2017nestanovený
12017Obec DežericeZmluva o prevodePrevod vodnej stavby "Predĺženie vodovodu" IBV Petrov Dežerice1,00 €9.2.2017nestanovený
152016Obec DežericeDohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného časuÚprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania detí v Centre voľného času so sídlom Andreja Kmeťa 530/8, Bánovce nad Bebravou 108,00 €13.12.201631.12.2016
142016Obec DežericeZmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkovzabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci 0,00 €13.12.2016nestanovený
13/2016Obec DežericeZmluva o budúcej zmluvezáujem uzatvoriť zmluvu s obcou vo veci zabezpečenia združeného nakladania s oddelene vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu. Budúca zmluva sa bude týkať nasledovných vyhradených prúdov odpadu: elektroodpad, použité batérie a akumulátory, odpady z obalov, odpadové pneumatiky a odpady z neobalových výrobkov 0,00 €5.11.2016nestanovený
ZLP-2016-0179-miniDCOM++Obec DežericeZmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráciDEUS sa zaväzuje poskytovať Obci Dežerice služby aplikačných modulov IS DCOM pre zabezpečenie služby všeobecné podanie a 7 elektronických služieb samosprávy vrátane služieb integrácie na spoločné moduly Ústredného portálu verejnej správy za účelom realizácie elektronickej komunikácie podľa zákona o e-Governmente0,00 €27.10.2016nestanovený
12/2016Igor KurtišZámenná zmluvazámena nehnuteľností v areáli bývalého PD1,00 €18.10.2016nestanovený
11/2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. NitraDodatok č.1 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/07/07468/15 uzatvorenej dňa 29.7.2015Rozšírenie verejného vodovodu HDPE 100 D 110x6,6 dĺžky 139,0 m0,00 €30.9.2016nestanovený
102016Obec DežericeKúpna zmluvapozemky parcela E č. 509/1 orná pôda a parcela E č. 509/2 orná pôda k.ú.Dežerice v 1/1 k.ú.Dežerice 1,00 €27.8.2016nestanovený
9/2016Stavebná mechanizácia s.r.o.Dodatok č. 2 k Zmluve o dieloZmena Zmluvy o dielo zo dňa 13.05.2016 na stavbu Stavebné úpravy na stavbe: kultúrny dom s Obecným úradom Dežerice - Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu s Obecným úradom zateplením 137 650,70 €17.8.2016nestanovený
301308INSA s.r.o. Sereď, Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi uzatvorená v zmysle ust. §269 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisovodber vyzbieraných použitých akumulátorov a batérií z územia obce a odvoz k spracovateľovi/recyklátorovi 0,00 €4.8.2016nestanovený
2016/EE/01/018STRABAG s.r.o.Zmluva o dielo č.2016/EE/01/018Oprava miestnych komunikácií v obci Dežerice29 561,29 €1.7.2016nestanovený
26085Obec DežericeZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR dotácia určená a účelovo viazaná na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Dežerice2 000,00 €24.6.2016nestanovený
Položky 61-75 z 141
ÚvodÚvodná stránka