Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DežericeHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Dežerice » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 91-105 z 132
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
OŠM-544/1507/2015Obec DežericeDohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného časuzabezpečenie záujmového vzdelávania v CVČ pre deto od 5 do 15 rokov60,00 €20.2.201531.5.2015
22015Poľovnícke združenie BUKOVINA I. DežericeDodatok č.1 k zmluve o užívaní spoločného Poľovného revíru BUKOVIMA I. DežericeDohoda o súčinnosti zmluvných strán pri predchádzaní škôd spôsobovaných poľovnou zverou0,00 €27.1.20152.1.2030
12015Poľovnícke združenie BUKOVINA I. DežericeZmluva o užívaní spoločného Poľovného revíru BUKOVINA I. DežericePostúpenie užívania spoločného Poľovného revíru BUKOVINA I. Dežerice13,51 €27.1.20152.1.2030
0007/2015/CEObec DežericeKúpna zmluvazakúpenie použitých počítačov v počte 6 ks 18,00 €24.1.2015nestanovený
3/2014METROPOLITEJ s.r.o., NitraZmluva o prevodePrevod vodnej stavby SO 05 - verejný vodovod ako súčasť stavby IBV Za mlynom Dežerice na Obec Dežerice1,00 €24.9.2014nestanovený
012014Mgr.Art.František ChudobaZmluva o dieloVýroba filmového záznamu a spracovania na DVD nosiče  650,00 €16.5.201431.8.2014
2/2014METROPOLITEJ s.r.o. NitraZmluva o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenuuloženie zemného elektrického kábla na nehnuteľnostiach0,00 €9.7.2014nestanovený
1/2014Obec DežericeZmluva o prevodePrevod vodnej stavby "SO 05 - verejný vodovod" IBV Za mlynom1,00 €11.7.2014nestanovený
8/2013Obec DežericeDohoda o dočasnom užívaní veci - osobného vozidla LAND ROVER e.č. BL900AUDočasné užívanie vozidla Obcou Dežerice v súvislosti so zabezpečovaním úkonov a činností týkajúcich sa podnikania Dežerickej EKO s.r.o. v oblasti skládkovania0,00 €1.9.2013nestanovený
7/2013Peter ViktorínKúpna zmluvaPozemok parcela C č. 217/14 o výmere 41 m2 vyčlenený GP č. 36319830-119/12 z parc. č. 217/9, diel č. 1 o výmere 2 m2 vyčlenený z parcely C č. 472/14 a diel č. 2 o výmere 10 m2 vyčlenený z parcely C č. 470/1 530,00 €18.9.2013nestanovený
2013/0189Trenčiansky samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácieDežerická cifrovačka - čiastočná úhrada nákladov spojených s propagáciou a publicitou podujatia, materiálno-technickým zabezpečením akcie, vrátanie cien, odmien, darčekových predmetov zúčastneným a videoprojekciu.1 700,00 €18.9.201331.12.2013
6/2013Mesto Bánovce nad BebravouDohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného časuÚprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania detí v Centre voľného času so sídlomA.Kmeťa 530/8, Bánovce nad Bebravou45,00 €18.9.2013nestanovený
5/2013Peter Kobida, Dežerice č. 20Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti parc. č. 244/2 záhrady 62 m2 a parc.č. 2197/7 zastavané plochy 60 m2 k.ú. Dežerice vyčlenené GP č. 36319830-009/131 220,00 €14.9.2013nestanovený
4/2013Prima banka Slovensko a.s., ŽilinaDodatok č. 4 Dexia Komunál univerzálny úver Zmluva o úvere č.04/102/07Bod 2.2.1 sa ruší a nahrádza nasledovným textom: Výška úveru do 54600,00 EUR0,00 €5.7.2013nestanovený
2013Bc. Eugen Piták, RabčaKúpno predajná zmluvaKosačka dvojbubnová - Banrol - ZO41 700,00 €11.6.2013nestanovený
Položky 91-105 z 132
ÚvodÚvodná stránka