Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DežericeHľadať
 
 

Šport

Obec Dežerice pri príležitosti osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Dežerice a 620.výročia prvej písomnej zmienky o miestnej časti Vlčkovo usporiadala futbalový turnaj za účasti 7 násobných majstrov SR v ľadovom hokeji HC Slovan Bratislava, 5 násobných majstrov SR v ľadovom hokeji HK Dukla Trenčín, FK Legionári Podlužany a starí páni OFK Dežerice. Všade vládla dobrá nálada, futbalový turnaj bol spojený s autogramiádou hokejistov. Priparvený bol dobrý guláš, pivečko, alko a nealko nápoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Obecný futbalový klub

Obecný futbalový klub Dežerice

     Začiatky futbalu v Dežericiach siahajú do 40. rokov minulého storočia,  kedy skupina nadšencov založila futbalové družstvo dospelých. Ako futbalové ihrisko slúžili rôzne pasienky v rôznych častiach obce a začiatkom 50. rokov sa v Dežericiach začal hrať súťažný futbal v rámci Bánovského okresu, do ktorého patrili aj obce ako Svinná, Motešice, Bobot a Horňany. Dopravným prostriedkom na zápasy bol konský povoz. Odvtedy sa však v dežerickom futbale veľa zmenilo. Veľké nadšenie pre futbal však zostalo. V 60. rokoch bo vybudovaný súčasný futbalový štadión, ktorého trávnik nám závidí nejeden klub z vyššej súťaže. V roku 1997 bolo niekoľkoročné úsilie zavŕšené postupom do 5. ligy. V súčasnosti OFK hrá v najvyššej okresnej súťaži okresu Partizánske a Bánovce n.B.. Od svojho vzniku v Dežericiach vyrástlo nemálo kvalitných futbalistov, ktorí obliekali dresy futbalových klubov v Čechách a na Slovensku, ba niektorí z nich obliekli dres aj najvyššej súťaže : Pavol Gabriška - Spartak Trnava a Branislav Adamovič - Dukla Banská Bystrica. Najviac talentov z Dežeríc skončilo v klube treťoligového Spartaka Bánovce nad Bebravou. Kvalita futbalu, tak ako aj v iných mužstvách je poznačená generačným problémom ako aj odchodom futbalistov za prácou do zahraničia. Obecný futbalový klub má okrem mužstva aj žiacke a dorastenecké družstvo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družstvo  žiakov

 

 

 

 

 

 

 Koncom roka 2007 oslávila svoje okrúhle narodeniny dlhoročná funkcionárka a fanúšička dežerického futbalu Elenka Černáková. Želáme jej pevné zdravie, veľa úspechov.


 

Obecný stolnotenisový klub

     V roku 2002 skupina bývalých futbalistov túžiacich po pohybe prišla s myšlienkou založiť v obci stolnotenisový klub. Keďže poslanci obecného zastupiteľstva na čele so starostom obce, ktorý bol v minulosti aktívnym športovcom, má k športu blízko, táto myšlienka dostala zelenú. Začiatok bol poznačený neúspechmi, dnes však patria k najlepším v rámci Bánovského okresu.

 


 

Virtuálny cintorín

www.virtualnycintorin.sk

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu

Obec Dežerice v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Dežerice - MUDr. Branislava Kopčana, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia. Odmena zástupcu starostu sa od 01.02.2019 určuje na sumu 100,00 eur mesačne.

http://www.cbs.sk/knihy/carovna-horna-nitra/

Pevný LTE internet

Vážení občania!
Telekomunikačná spoločnosť Slovanet v našej obci zaviedla pevný LTE internet. Najmodernejšia bezdrôtová technológia prináša mnohonásobne vyššiu rýchlosť a stabilné pripojenie. Cena programov je od dvanásť eur mesačne.
O zapojenie nového LTE internetu sa informujte alebo prihláste telefonicky na bezplatnom čísle 0800 608 608 alebo na internetovej stránke www.slovanet.sk/lte

Od 1.júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od 1 do 12 rokov.
Veríme, že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať organizované zločinecké skupiny, ktoré túto trestnú činnosť páchajú.
Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek – plomb, a akékoľvek podozrenie alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP – distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na:Noplyn@spp-distribucia.sk. Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.

SPP – distribúcia a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka