Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DežericeHľadať
 
 

Územný plán Obce dežerice

Kompletná dokumentácia Územný plán obce Dežerice - Zmeny a doplnky č. 1 je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Dežericiach.


 
územný plán obce Dežerice - zmeny a doplnky č.1 komplexny.pdf(12.5 MB)zmeny a doplnky č.1
územný plán obce Dežerice - zmeny a doplnky č.1 regulatív.pdf(6 MB)zmeny a doplnky č.1
územný plán obce Dežerice - ZMENY_a_DOPLNKY_č._1_DEZERICE.pdf(1.4 MB)zmeny a doplnky č.1
01 SIRSIE VZTAHY.jpeg(1.2 MB)01 SIRSIE VZTAHY.jpeg
02A KOMPLEXNY.pdf(677.1 kB)02A KOMPLEXNY.pdf
02B KOMPLEXNY.pdf(512.2 kB)02B KOMPLEXNY.pdf
03 DOPRAVA.pdf(416.7 kB)03 DOPRAVA.pdf
04 TECHNICKA INF..pdf(388.2 kB)04 TECHNICKA INF..pdf
05 PODA.pdf(499.6 kB)05 PODA.pdf
06 PRIRODA .pdf(387.5 kB)06 PRIRODA .pdf
07 REGULATIVY.pdf(264.5 kB)07 REGULATIVY.pdf
UPD dezerice CISTOPIS 04 2013  .pdf(437.7 kB)UPD dezerice CISTOPIS 04 2013 .pdf

Virtuálny cintorín

www.virtualnycintorin.sk

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu

Obec Dežerice v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Dežerice - MUDr. Branislava Kopčana, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia. Odmena zástupcu starostu sa od 01.02.2019 určuje na sumu 100,00 eur mesačne.

http://www.cbs.sk/knihy/carovna-horna-nitra/

Pevný LTE internet

Vážení občania!
Telekomunikačná spoločnosť Slovanet v našej obci zaviedla pevný LTE internet. Najmodernejšia bezdrôtová technológia prináša mnohonásobne vyššiu rýchlosť a stabilné pripojenie. Cena programov je od dvanásť eur mesačne.
O zapojenie nového LTE internetu sa informujte alebo prihláste telefonicky na bezplatnom čísle 0800 608 608 alebo na internetovej stránke www.slovanet.sk/lte

Od 1.júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od 1 do 12 rokov.
Veríme, že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať organizované zločinecké skupiny, ktoré túto trestnú činnosť páchajú.
Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek – plomb, a akékoľvek podozrenie alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP – distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na:Noplyn@spp-distribucia.sk. Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.

SPP – distribúcia a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka