Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DežericeHľadať
 
 

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia

Žiadosť IPKZ - zmena Z2.docx(5.7 MB)Žiadosť IPKZ - zmena Z2.docx
Žiadosť IPKZ - zmena Z2.pdf(247.5 kB)Žiadosť IPKZ - zmena Z2.pdf
KKM_1.PDF(66.4 kB)KKM_1.PDF
KKM_2.PDF(70 kB)KKM_2.PDF
LV662_2.PDF(126.5 kB)LV662_2.PDF
LV 662_1.PDF(104 kB)LV 662_1.PDF
LV 662_3.PDF(73.7 kB)LV 662_3.PDF
Dezerice_Objem2014+kapacita.pdf(683.1 kB)Dezerice_Objem2014+kapacita.pdf
Dezerice_Vychodisková sprava.pdf(7.3 MB)Dezerice_Vychodisková sprava.pdf
Dzerice_monit_system k IPKZ.pdf(461.8 kB)Dzerice_monit_system k IPKZ.pdf
GP nová kazeta 2.časť.pdf(256.7 kB)GP nová kazeta 2.časť.pdf
kolaudačné rozhodnutie.pdf(184.7 kB)kolaudačné rozhodnutie.pdf
LV 803.PDF(83.3 kB)LV 803.PDF
posúdenie AN 1+2.časť.PDF(49.9 kB)posúdenie AN 1+2.časť.PDF
PP_uvodna strana_2015.doc(48 kB)PP_uvodna strana_2015.doc
PP-SKLADKA SOD _ 2015.doc(715 kB)PP-SKLADKA SOD _ 2015.doc
Vyjadrenie obce ÚR.PDF(34.6 kB)Vyjadrenie obce ÚR.PDF
3D_Topo2013_04_1castPodklad.pdf(1.2 MB)3D_Topo2013_04_1castPodklad.pdf
TopoPodklad1cast.pdf(1.4 MB)TopoPodklad1cast.pdf
TopoPodkNavrhZavazCermakSKOS.pdf(958.1 kB)TopoPodkNavrhZavazCermakSKOS.pdf
Vysky1CastModelSkos.pdf(98.5 kB)Vysky1CastModelSkos.pdf
0-Stavebný_denník.pdf(29.2 MB)0-Stavebný_denník.pdf
protokoly.pdf(1.7 MB)protokoly.pdf
SKM_224e15061807140.pdf(967.5 kB)SKM_224e15061807140.pdf

Virtuálny cintorín

www.virtualnycintorin.sk

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu

Obec Dežerice v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Dežerice - MUDr. Branislava Kopčana, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia. Odmena zástupcu starostu sa od 01.02.2019 určuje na sumu 100,00 eur mesačne.

http://www.cbs.sk/knihy/carovna-horna-nitra/

Pevný LTE internet

Vážení občania!
Telekomunikačná spoločnosť Slovanet v našej obci zaviedla pevný LTE internet. Najmodernejšia bezdrôtová technológia prináša mnohonásobne vyššiu rýchlosť a stabilné pripojenie. Cena programov je od dvanásť eur mesačne.
O zapojenie nového LTE internetu sa informujte alebo prihláste telefonicky na bezplatnom čísle 0800 608 608 alebo na internetovej stránke www.slovanet.sk/lte

Od 1.júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od 1 do 12 rokov.
Veríme, že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať organizované zločinecké skupiny, ktoré túto trestnú činnosť páchajú.
Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek – plomb, a akékoľvek podozrenie alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP – distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na:Noplyn@spp-distribucia.sk. Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.

SPP – distribúcia a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka